Napi Hírek, 1938. október/2

1938-10-19 [0428]

I 1/Sa/Vi Prága, októher 19,/lkvas/ A szlovák és ruszin miniszterek hétfőn megbeszéléseket foly­tattak Chvalkovsky,külügyminiszterrel a komáromi magyar-cseh tárgyalások utáii helyzetről. Tiso Durcsánszky és Bacsinszky miniszterek szerdán Mün­chenbe utaztak./MTI/ — 0 Vi/Vi J Halálozás, oárowa*i lovag b'ypaiewsKx Ciyorgy a.Kir. nontfea altábornagy neje ma reggel váratlanul elhunyt. Temetése pentaken, október 21.-én délután négy érakor lesz a Kerepesi-uti temető halottasházából. /MTI/ 0 Má/Má § " Magyar a magyarért * segél yezési mozgalomra be­folyt adományok: NagykoTássv Milenkó 10.000, Pilléres Divatház 10.000, Pesti Magyar Kereskedelmi Sank tisztviselői kara 4.010, báró Herzog­család 3.000, Freudiger Mózes és Fiai 2.000, Hofherr-Schrantz-Clayton­Shuttleworth lCfO, Magyar Kereskedelmi Csarnok 1000, Mac var Telefon­automata R.t. 1000, Maöyar Vasúti Forgalmi R.t, 1000, Szálai István R.t. 1000, Dr. Wander Gyógy- és Tápszergyár R.t. alkalmazottai 1000, Ónodi Weress Zoltánné Battonya 1000, Anke é s Turul Biztosito 601.51), Pester Iloyd gyüitése 410, Landesmann Márk 250, dr. Bozóky Jenő 250, Budai Hirlap szerkesztősége 200, Dr. Gestettner budapesti fiókja 2CÖ, dr. Kállav Miklós 200, Magva.' Nemzeti Bank közgazdasági osztóivá 200, Radó Rezső üebrecen 150, Alsószabolcsi armentesitő Társulat alkalmazot­tai 140.30, OTI gazdasági főosztálya 104.70, Bátori Karoly 100, dr. Blat­niczky László 100, Dőry Andor báró, nemes Fischer Irma, Gaál István, báró* Hazav Samu és felesége, vitéz Jány Gusztavné, Kovács Bertalan, Lana R.t.*, dr. Nagy Jenő, dr, Naaes Bertalan, Szent István-gimnázium Ifjúsági Vöröskereszt Csoportja, vitéz Tóthfaludv Aladár dr., Tropp lat­szerész, vitéz Zalay József 100-100 pengő. III, kerületi J,ajo s-utcai polgári leányiskola 70 penge, dr. Ajtay Gábor, gróf Ambrdzy Lajos, Andráskay Müller Ede, Arató Géza, budapesti 5. számú po stahi vatal sz e­mélvzete, dr. Fekete Gyula,/Kaposvár/, Fóti Imre és neje Nagyszénás. Furtkovits Béla, Gáspár Fülöp. dr. Gesztessy Ferenc, Goldberger ( J. Emil, Apponyi Albert gróf leánygimnázium Győr. Hazai Ödön, dr. Hegyeli Zoltán, dr. Klinger Zsigmond. Majthényi Ilona, Mátvás Jenő, Téglásy Ferenc, dr. Urbanovich G. Zoltán, dr. Nikodémusz István és neje Hajdúnánás 50-50 pengő, a Magyar Tanitónők Otthona, Grdgz Dániel,/Karcag/, báró Skerltcz Iván es neje, VIII. kerületi Jázmin-utcai községi elemi iskola 40-40 peii<­gő, Koszorús Fer-ne és felesége Debrecen, özvegy Rajos Broni s?lávné. dr. Szádeczky Kardos Elemér és családja Sopron, Tihanyi József 30-30 pen­gő, X. kerületi OTI rendelőintézet orvosi kara 26.20 pengő, Blumenau Im­re, _dr. Czakó Elemér, Fodor Zoltán, dr. Ripper Valter Wien, 3. B«, Szige­ti Endre 25-25 pengő, Dörömbözy Ferencné Ftlsőgalla - bányamunkás asszo­nyok gyűjtése - 23 pengő, Anker Láda- és Fa.gva.pötgvár R.t., dr. Balogh Kalmún, dr. Biró Jáhos, dr. Desző Dezső, Forró Róbert, Gergely Miklosné, HfcSVí ssv Margit, Hirsch Gvu" , dr. Kiss Elemérné, ddr. Klihs*r István, Kucsera Emánuel, LokaicscK Károlv. dr. Madarász István, dr.lüatolcsy László Győr. N. N., Mezei Elek, Mi lei Margit, Neumann Karoly refcfihegyes, Pekáry Dezső. Radimetzky Antal Rákospalota, Ráth Végh Imréné, dr. Rei­ntr László, Ro senf eld Jenő, Rott^r Loránd, ifi- dr. Siklósi József, Su­cár Géza és neje, Soltz Gyula 20-20 pengő. /Í£Tl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom