Napi Hírek, 1938. október/2

1938-10-16 [0428]

oG Vv/Vv B u k a r es t ,október 16. Dr.Willer József, a romániai magyarság bukaresti megbizott-? ja legutóbb közel másfél órás kihallgatáson :" ' Jelent meg Dragomir Silyiu miniszter, kisebbségi kormánybiztosnálakinek több emlékiratot nyújtott át. Az emlékiratok feltárják azokat a tarthatatlan állapotokat, amelyek sürgős orvoslásra várnak a magyar tanyelvü állami elérni oktatás terén, továbbá az egyes közhivatalokból nyelv-vizsga ürügyével elbocsáj­tctt közalkalmazottak nvugdijazásat sürgetik, kifogásoljak az orvosi dip­lomák felülvizsgálásának sérelmes módját stb. Siller József dr. kifejtette aggályait a készülő ügyvéd-törvény í-lL-.n, amelvbe egyes türelmetlen érzel­mű érdekeltségek számos ki sebb ségelle nes t inté zkedést tíhajtanak felvenni. Felpanaszolta dr.Willner József a cenzúra tarthatatlan működését, amely nem elégszik meg a legártatlanabb közlemények törlésével, hanem néhány hónap óta központból ir-nyitott sajtótermékekkel valósággal uniformizálja az újságokat. Szóba került a nemzeti munkavédelmi törvény önkényes értel­mezése, amelynek révén súlyos következményeket kell a munkaadóknak . elsze-nvedniök nemcsak akkor, ha idegen elemeket, hanem akkor is, ha kisebbségieket alkalmaznak. /MTI/ oA Y/?v Paris, október 16. A rendőrség titkos bevándorlási irodát leplezett le, amely­nek élén egy Hohn Albert nevü német és egy René Marchenaud nevü francia egyén állott. A bűnszövetkezet 1000-4000 frank frank ftjében tartózkodási engedélyeket szerzett külföldiek számára. A rendőrség kilenc egyént,köztük egy Gyencs Marcel nevü 43 éves büntetett előéletű magyar állampolgárt le­tartóztatott.A Le Jour jelentése szerint ujabb letartóztatások állanak kü­szöbön.-Marchenaud, a banda francia tagja, Stavisky egykori baráti köréhez tartozott s egy'hirszolgálati iroda szerkesztőségi titkárának adta ki magát* -o- £ Ha/Ha Piága, oklöbTi 16. /Cseh Távirati iroda/ Chvalkovsky külugyminisztoi a minisztertanácsnak jelen­tést tett beilini és miincneni megbeszéléseiről. A jövő héten az egyes szakbizottságok fdlytatnak megbeszéléseket Eeilinben. A miniszteitaMcs ezekie a mer be szélé sekxo K a lfus pénzügyin Lisztéit, Kaivas kereskedelmi és -i-paiiievi "minisztert, Feieiacend f oldmiveléságyi minisztert es Vaviecka minisztert küldi ki. /MTI/ -o- Ha/Ha P rá g a, október 16. /Cseh Tavii ti Irods/ A komaJiy a köztisasági elnök jogköret gyakorolva elfo­gadta Fajnoi igazsá ügyminisztei és Párkányi töivenyegyszerüsitési és , lözigazgatái átszervező minic-ztei lemondását. A két miniszter egészségi okok miatt mondott lc tárcájáról. A kormány í'oiorabcnd f öldmivelesűgy í minisztert megbizta az igazságügyi minisztérium, valamint a törvény*. . egyszerűsítési és közi; azgat.st átszervező minisztérium vezetésevei ./Mii/

Next

/
Oldalképek
Tartalom