Napi Hírek, 1938. július/1

1938-07-08 [0421]

o Vv/Vv § A , Magyar Távirati Iroda jelenti: A m.kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Ereky István egyetemi ny.r. tanárnak a m.kir. Ferencz József Tudományegyetem rektorává, továbbá dr.Csekey István egyetemi ny.r.tanárnak a jog- és államtudományi kar dékánjává-, dr. Kramár Jenő egyetemi ny.r. tanárnak az orvostzdományi kar dékánjává-, dr. Mester János egyetemi ny.r. tanár­nak a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékánjává-. dr.Kiss Árpád egyeteni ny.r. tanárnak a mathematikai- és természettudományi kar dékánjára - s végül dr. Litrói Gábor egyetemi ny.r. tanárnak az orvos­tudományi kar jegyzőjévé az 1938/39. tanévre történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette és őket ebben a tisztségükben a mondott idő tartamara megerősitette. o Vv/Vv § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A m.kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1938/39. tanév tartamára dr. Bacsó Jenő egyetemi ny.r. tanárnak a debreceni m.kir. Tisza István tudományegyetem fíector Magnificusává, dr. Makkai Sándor egyetemi nv.r. tanárnak a ref. hittudományi kar,dr.Bozóky Ferenc egyete­mi ny.r. tanárnak a jog- és államtudományi kar ; dr. Kreiker Aladár egye­. temi ny.r. tanárnak az orvostudományi kar és végül dr. Darkó Jenő egye­temi ny.r. tanárnak a bölcsészettudományi kar dékánjává, valamint dr. Bókay Zoltán egyetemi ny.r. tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette és őket e tisztsé­gükben a mondott idő tartaaára megerősítette. o Vv/Vv § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1938/3939. tanév tartamára dr. Birkás Géza egyetemi ny.r. tanárnak a pécsi m.kir. Erzsébet tudományegyetem Rector Magnificusává, dr.Kiss Jenő egyetemi ny.r. tanárnak az evang. hit tudományi kar, dr. Vinkler János egyetemi ny.r. tanárnak a jcg- és államtudományi kar, dr. Albrich Konrád egyetemi ny.r.tanárnak az orvostudományi kar és végül dr. ^erényi Karoly egyetemi ny.r. tanárnak a bölcsészet-, nyelv- és tör­ténettudományi kar dékánjává, valamint dr.Gorka Sándor egyetemi ny.r. tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé történt megválasztását tudomá­sul vette és őket e tisztségükben a mondott idő tartamára megerősítette. . o Vv/Vv § A Margitszigeti Szabadtéri Szinpadon julius 9-én, szombaton este 3/4 9 -kor tart iák Babay-Buday: "Nótaszüret" cimü keretes magyar dalest bemutatóját. /MTl/ —f——

Next

/
Oldalképek
Tartalom