Napi Hírek, 1938. július/1

1938-07-01 [0421]

„ . ~ ^ Y E/Zn Salamanca. június 30. A nagy főhadiszállás jelenti: A Tiehtp-szakas zon visz­szaveitük a magaslati állásair%ellen intézett tárjad sokat. A teiueli arcvonalon az ellenség hiába kiséielt meg támadásokat. A Casteilon­arcvonalon több iiirjgc.sI.tot elfoglaltunk. Puenta" kezünkre jutott./MTI/ T L/'Zn Baicel ona, június 30. /RVvas/ . , , A Badalona külváros fölött folyt légi harcnak a legújabb éitesalések szerint mintegy hatvan halottja és száz sebesültje foli.HPiz ház összeomlott* /MTI/ Y E/Zn Barcelona, június 30./Havas/ . A minisztertanács ma összeült és a kiadott közlemény sze­rint loleg az eleimezes kérdésével foglalkozott. /MTI/ Y E/Zn Barcelona iunius 30./Havas/ . A nemzetiek több repülőgépe 22 óra 40 perckor a ten­gereiéről Barcelona íöle alcart repülni, de a Köztáisas \giak vadaszrepü­logepei ebben megakadályozták őket, mire az ellenséges repülőgépek bőm­baki^ dobtak Casyel de Peldes, Baudila, Prat áe Liobreia és Gata kör­nyező községekre. Áldozatokról nem érkezett jelentés. /MTI/ Y E/Zn Sanghaj, június 30. . . .Kínai politikai körökben nagy érdeklődéssel tárgyallak a 3-ppan külügyminisztérium szóvivőjének azt a nyilatkozatát, amely szerint Japán esetleg befejezné a hadműveleteket bizonyos föltételek alatt* fő­leg na Csinagkaisej- lemond. Ebben megerősítését látják azoknak a hírek­f^kj hogy Japán béketárgyalások megi<ezdését tervezi. Ugy tudják, ho^y Japán Hsnkauban már tett közvetítő lépéseket a Tokió ellenőrzése alatt álio közép- és északkinai kormányok több minisztere utján. I feltétel az, hogy elfogadják azt a.négy pontot, amelyet januárban Hirota akkori 3 a pan kii J. ügy mi ni s z t e i meg jelolt: 1. Kína csatlakozása az antikomijíern-tömbhöz; 2. gazdasági tömb létesítése Kína, kandzsukuo ós Jaoán közc&t; , . . , §• Japán jogot ka: arra, hogy a kínai terület külöhböző pontjain helyőrségeit tartson; 4. Kina fizessen hadikárpótlást. Tájékozott körökben kételkednek efeban, hogy a táigyalások ha egyálfcaIán meginduInak, nagy sikerrel kecsegtetnének, mert Haniam a 3 elek szerint nem ak-rja abbahagyni a harcot. /MTI/ ORSZÁGOS LEVÉLT/ Y E/Zn Barcelona, június 30. /H vss/ K.szekció A hadügyminisztérium jelenti: A ievanttd arcvonalon niebla de VaIveidé szakaszán az ellenség támadásai során nagy vesztesé­geket szenvedett, estéié azonben több m- gaslatot olioeialt. Erélyes el­lentámadás indult meg.SanSolvudor környékén v issza veifáfc a tám-'-d'sokat, / üi X x/ Y E/Zn Mexikó^ június 30. , . A . -. nemzetneveiésügyi miniszter elhatározta, hogy iulius l4.-e ezentúl a demokrácia ünnepe lesz, amelven az iskolákban ismertetik a francia forradalom töiténeLái érteiméi* /MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom