Napi Hírek, 1938. június/1

1938-06-09 [0419]

0- Ha/Y § Sidl* J»erero Kistarcsa díszpolgára. Most leplezték le oidló Ferenc szobrászművész Szent Imre szobrát Kistarcsán. Ez alkalommal a község képviselőd—testülete Sidló Ferencet díszpolgárává választotta és a díszpolgári oklevelet díszközgyűlés keretében .Veosey László báró Gödöllő főszolgabirája nyujtotáa at a művésznek. /MII/ .*» G V/Y Bukare s t , juniss 9. /Magyar Távirati Iroda/ A középiskolai katonai elő képzősöket a nyári szünidő alatt közmunkákra hívják be. Elvben)*"" " " hogy az eloképzősőket abban a megyében alkalmazzák ezekre a munkálatokra, ahol a szünidő alatt lakb­G V/Y Bukare st, június 9. /Magyar Távirati IrodV Borszák—fürdő környékén Perl Béla és Hermann Lipót'mar­hakereskedőt" ismeretlen tettesek fejszével agyonverték és Kirabolták. A osendőrség megindította a nyomozást. G V/Y Bukares t, június 9. /Magyar Távirati Iroda/ , . A kolozsvári hadbíróság Maican Emil huszárhadnagyot, aki néhány hdnappal ezelőtt agyonlőtte Bardóo Baby bártáncosnőt, majd öngyKkossági kísérletet követett el, három évi súlyos börtönre itélté-. G- V/Y Bukarest, június 9. /Magyar Távirati Iroda' ' . , A szerdáról osütörökre virradó éjjel Bukarestben Pascu 17 eves cipeszmast, aki gazdája műhelyében aludt, vadállatias kegyet­lenslggel /ey 1 Ikoltj kjtBem A gyilkos oipészkéssel többhelyen elmetszette torkát, majd kirabolta az üzletet. A nyomozás megindult. •*»-•­W Ve/ílo/Y Bilbao, juhius 9. Byroelonai jelentések szerint Barcelona kikötőjében az elmúlt éjszaka folyamán egy hajón robbanás történt és a hajó elsülyedt. A köztársasági spanyol hatóságok a robbanás mögött géprombolást gyaní­tanak és igen sok anarchistát letartóztattak, A letartóztatások során Barcelona külvárosaiban a rendőrök ás az anarchisták között lövöldözés támadt. Több rendőr és anarchista megsebesült ./MTI/ W Ve/Ho/Y B i 1 a a o , június 9. Sarabia köztársasági spanyol tábornokot a párisi követ­ség katonai attaséjává nevezték ki, Sarabia a spanyol köztársaságiak egyik vezető embere és sokáig a levantei hadsereg parancsnoka volt./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom