Napi Hírek, 1938. május/2

1938-05-27 [0418]

0 Vv/Vv § Szép ünnepség keretében adta át vitéz jákfai Gömbös Gyula disz polgárává választásának okleveleit Zala, Zicj és Somogyegres község küldöttsége a tétényi Gömbös kúrián a tragikusan elhunyt miniszterelnök özvegyének. A küldöttséget vitéz Csicsery-Rónay István ny. vezérkari alezredes, országgyűlési képviselő, akkori vármegyei vitézi székkapi­tiny vezette, résztvettek benne Horváth Pál körjegyző, Komlós Dezső se­gédjegyző, Szabó Lajos kántortanitó, Pflégér János zicsi és Jakab Kálmán somogyegresi községi biró. Az oklevelek átnyújtása előtt Csicsery-Rónay képviselő beszédet mondott özvegy Gömbös Gyulanéhoa elhunyt nagynevű fér­jének hervadhatatlan érdemeiről es rendkivűli egyéniségéről. Mi ma is a megcsonkított, porig alázott nemzet újjáteremtő]ének tekintjük őt - mon­dotta. - aki a nemzeti keresztény, népi uj Magyarország alapjait . . . lerakta és akinek emléke örökké élni iog a magyar földon. Gömbös Gyula özvegye hálásan megköszönte az okleveleket, amelyeket vitéz Pataky Fe­renc iestőmüvész készített-. •V Zw/Zw/Vv Róma, máius 27. Ujabb részletek váltak ismeretessé a benemavatkozási bizottság olasz tisztviselőjének köztársasági spanyol részről tőrtént letartóztatásáról. A hirek szerint az olasz ellenőrzőtisztet akkor tartóztatták le, amikor megkísérelte partra hozni a legénységét a "Greatpnd" angol gőzösnek, amely Valencia elleni bombatámadás során a veszélyeztetett savba került. A köztársasági hatóságok nem engedték meg az ellenőrzp tisztnek, hogv egy közelben horgonyzó másik angol haj ón ke­ressen menedéket, hanem letartóztatták és azóta is fogságban tartják. A v/iornale d,Itália élesen kikel e.z ellen az..el járás ellen és elégtétel­lel veszi tudomásul Plymouth lordnak az ügyben tett tiltakozó lépését, amelyet Barcelona és Moszkva remélne tőleg^megfelelő módon vesz maid tu­domásul./MTI/ 5 1 Zw/WVv Mexikó, május 27. Cardenas csütörtökön kijelentette San Louisban a mexikói és a külföldi újságírók előtt, hogy Cedillo felkelése nem veszélyeztette az ország biztonságát. A kormány még nem vásárolt fegy­vereket az Egyesült államoktól. Ha történnék ilyen intézkedés, ugy meg is lenne az alapja. Nincs értesülés arról, hogv' támogatták-e Cedillot külföldi vállalatok. Cardenas közölte még, hogy a kisajátított olaj for­rásokért a vállalatokat tíz éven belül kártalanítják. A szenátus kö­zölte, hogy Glivas Guillon tábornokot nevezte ki San Louis Potosi államelnökévé. /ÜTI/ I Té/I/Vv Pá;ia , május 27. /Havas/ A párisi szovjet nagykövet vasárnap megkezdi rendes sza­badságát és Moszkvába utazik./MTI/ Y Té/7/Vv P á r i s , máius 27. /Havas/ Azzal a látogatással kapcsolatban, amelyet a párisi török nagykövet legutóbb a francia külügyminisztériumban tett,lehetségesnek mondják, hogy Bonnet szeptemberben" hivatalos látogatást tesz Ankarában. /WTT /

Next

/
Oldalképek
Tartalom