Napi Hírek, 1938. május/1

1938-05-10 [0417]

W Zw/Zw/Wa Tokió, május 10. A japán hajóhad Amoy szigetén nagy csapat testeket tett part­ra, amelyek a szigetet birtokukba vették. A sziget megszállása nyilván kap­csolatban áll a lunghaj-i szakaszon húzódó kinai hadállások elleni támadás­sal./MTI/ W Zw/Zw/Wa K a u n a s, május 10. Polangenben, Litvánia legnagyobb tengeri fürdőhelyén hatal­mas tüz keletkezett, amelynek eddig több mint 40 ház esett martalékául-* A tüz még egyre tart is az egész helységet elpusztitással fenyegeti./MTI/ o- VF/í/Wa Szeged, május 10. Szentkereszti Szakáts József dr, volt nemzetgyűlési ás ország­gyűlési képviselő 58 éves korában meghalt. Tevékeny tagja volt az Antibolse­vista Comité-nek. Kedden délután szentelték be Szeged-Szatymazon. Holttestét Kecskemétre szállítják, ahol osládi sirboltban helyezik örök nyugalomra./MTI/ X Sze/Sze/Wa Paris, május 10. Kedden vizrebocsátották a négy uj francia tengeralattjárót, név szerint a Minervát, Irist, Junot és Venust, A Pallas és Geres nevü ten­geralattjárók a közeli hetekben elkészülnek, mig a La Creola ás La Bajádéra nevü tengeralattjárók épités alatt vannak. Nemregiben bocsátották vizre a La Favontát és az Afrioanát. Ebben az úgynevezett második soroza tban .most már harmincegy tengeralattjárója van a francia tengeri haderőnek./MTI/ YHa/Y/Wa Brüsszel, május 10./Havas/ Kedden délután megkezdődött a képviselőházban az a fontos pénzügyi és politikai vita, amely sorsdöntő lehet a Janson-kormány szempont­jából. A katolikusok és szocialisták között április vege óta ellentétek álla­nak fenn abban a kérdésben, hogy miként lehet kiküszöbölni a pénzügyminisz­ter által 1.300 millió belgára becsült költségvetési hiányt. A képviselőház ülése meglehetősen izgatott hangulatban kez­dődött. Amikor Soudan pénzügyminiszter a szónoki emelvényre lépett, a karzat­ról röpiratokat dobáltak az ülésterembe. A röpiratokon a következő szövegbeli: "Tisztelet a fronthar­cosoknak! Valamennyi párt politikus urainak.... Távozzanak és ne is jöjje­nek vissza. Feloszlatás. Belgium a belgáké." , .A röpiratokat a tüzkeresztesek egyik tagja szórta szót a teremben./MTI/ 5 • 0 Wa §Krudy Gyula, a nagy magyar iró halálának ötödik évfordulója alkalmából az elhunyt iró barátai, tisztelői és hivei május 12.-én felkere­sik Krúdy Gyulának a kerepesi-uti temetőben levő sirját. Találkozás délelőtt 11 órakor a halottasháznál./MTI/ /Pro domo. A fenti sorok szives közlését kérik Krúdy Gyula újság ir ó-barátai./

Next

/
Oldalképek
Tartalom