Napi Hírek, 1937. december/2

1937-12-16 [0408]

Y Hb/L J? á r i s, december 15. /Havas./ A szombati minisztertanács tárgyalja a belügyminiszter javaslatát a Franciaországba jövő külföldiek útlevélé llen őrzés ének mó­dositgs^ról. A külföldieknek megérkezésük után negyvennyolc órán belül ielentkezniök kell majd a rendőr főnökségen vagy a vidéki rendőrségeken. A francia államoolgárok számára tizennyolc éven felül kötelező személy­azonossági igazolványokat akarnak bevezetni./ MTI./ W Ku/Ku/Vi Buenos Aires, december 16. A rendőrség az állam biztonsága ellen irányuló anarchista összeesküvést fedezett fel és fojtott el csirájában. Az összeesküvés s»l­lemi '. vezéreit, két argentínai és e,-y paraguayi állampolgárt, többévi súlyos börtönbüntetésre ítélték ,/MT'JL/ C V/Szj/Vi Bécs, december 16. /Magyar Távir ti Iroda/ Lansbury György, az angol alsóház tagja, prágai és varsói látogatása után csütörtökön Bécsbe érkezett. Lansbury az osztrák Fultur­szövetség meghívására előadást tart Bécsben a békés politikai és gazdaai gi kibontakozájt illető elgondolásairól. Beavatott helyen Kapott értesülés szerint lansbury előre­láthatólag találkozik Schuschnigg szövetségi kancellárral és Schmidt külügyi államtitkárral. Y Ym/Ym^í Tokió, december 16. A Nisi-Nisi jelentése szerint Araki bárót közegészségügyi, Szueszügü tengernagyot pedig belügyminiszterré nevezik ki. A,két kineve­zésben az ££ypártrehdszer megvalósításának első lépését látják politikai körökben. Mindkét miniszter á nemzeti terjeszkedés és a katonai körök részéről kivánt radikális ujitások hivex. /MTi/ YKu/KuAi G o n d o /Valais-Kanton/ december 16. Gondotól num messze a hógörgeteg magával ragadott négy olasz csempészt. Hárman élotük^t vesztettek, á negyediknek sikerült meg­menekülni ,/MTi/ ~ - ­-c- h/L Oslo, december 15. /Norvég Távirati Iroda./ Ma itt Magyar-Norvég Lgyesülét alakult, azzal a céllal, hopy fejlessze a kölcsönös kulturális viszonyt. Az egyesületnek mind* járt megindulásakor száz tagja volt. Ülnökké Ebbe Lstrup ezredest vá ­lasztották meg. /MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom