Napi Hírek, 1937. november/1

1937-11-01 [0405]

0 Ku/¥i § A Klasszikus Müveitság Barátainak Egyesülete /parthenon/ november 6.-án, szombaton délután 6 órakor a Magyar Tudományos Aka­démia előadótermében nyilvános ülést tart, amelynek keretében az egye­sület tiszteletbeli tagja, Tákisz Pipinelisz budapesti görög követ és meghatalmazott miniszter francianyelvü előadást tart "Az antik szellem néhány megnyilvánulása a görögöknél" cimmel./MTl/ Y Ku/Vi Paris, október 31. Denain hadosztálytábornok, ak~" elérte szolgálati korha­tárát, november 6.-án nyugalomba vonul. He- 'ette Roger Jean Pannes hadosztálytábornokot nevezték ki az ötödik *égi kerület parancsnokává. /MTI/ II Kft/Vi Groningen. október 31» Az JSuwe és iljechm között folyó sekk világbajnoki küzdelem tizenegyedik játszmája 30 lépés után el döntetlenül végződött, A oaj­nokság állása ezekutan: : Aljechin 7 pont, Eute 4 pont. /MI'T/ Ku/Vi W e i m a r . október 31./Német Távirati Iroda/ N Göbbels dr. birodalmi miniszter vasárnap megnyitotta flei­marban a nemet könyvhetet. A megnyitás napján a miniszter 200.000 márkát bocsátott ez irók segélyezéséi* előmozditó Schiller-alap rendelkezésére./MTI/ - * " Y Ku/Vi S a n g h a i, október 31, A Csapéi egyik megerősített raktárában a japánok táma­dásának napok óta ellenálló "halálzászlóalj" Csangkaisek tábornagy rendeletére kiüritette állásait és visszavonult. /MTI/ Y Ku/Vi Peking, október 31. Kinai forrásból jelentik, hogy a kinai csapatok Sanzi tartomány északi részén a hegyes vicéken folytatják előretörésüket. A japán csapatok állandóan visszavonulnak. /MTI/ Y Ku/Vi S a n g h a i, október 31. A . & . Nortachina Baily News épületét három ágyúlövés érte. A lapvállalat három alkalmazottja halálát lelte, fi&TI/ ... Y Ku/Vi A n k a,r a, október 31. Tatarescu román miniszterelnök visszautazott Bukarestbe. A román államférfiú látogatásiról kiadott közlemény szerint a török és román államférfiak megvitatták a nemzetközi helyzetet. A Balkán­szövő tség - mondja a közlemény - eltökélt szándékkal küzd a béke ér­dekében.A kereskedelmi kapcsolatok javítása céljából rövidesen tárgya­lások kezdődnek Bukarestben./mi/ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció Y Kii Ari S a n g h a i, október 31. ' Sanzi tartományban Jangcsuan környékén elkeseredett har­cok folynak. A kinai laook jelentése szerint a kinaiak visszaverték a japán támadásokat és a japánok súlyos veszteségekkel a Yenmenkuan és Tatung közötti útvonal mentén kénytelenek visszavonulni. A japán^ repülőgépek Tayuan felett nagymennyiségű bombát dobtak le. A bombázás­nak igen sok nalálos áldozata va.n./ll?!/

Next

/
Oldalképek
Tartalom