Napi Hírek, 1937. október/2

1937-10-24 [0404]

o- Ve/T Pécs, október 24. Pécs város katolikus társadalma vasárnap délelőtt tartotta eucharisztikus nagygyűlését a /cisztercita gimnázium dísztermében. A nagygyűlés előtt Virág Ferenc pécsi megyéspüspök a Dómban nagy papi segédlettel szentmisét mondott. A nagygyűlésen megjelent dr. vitéz Horvát István fő­ispán, Fistoher Béla alispán, Makay István polgármester, Virág Ferenc megyéspüspök, valamint _ Pécs városa és Baranya vármegye katolikus társadalmának színe-java. Kiss György táblabíró megnyitó beszéde után Schandl Károly dr. nyugalmazott államtitkár,az OKH elnöke emelkedett szólásra. Beszéde ele/jén hangoztatta, hogy a világháború utáni idők zűrzavarát^ sem a liberalizmus, sem a termelési módszerek nem hoztak megoldást. A megoldás egyedüli utja Krisztus utja. Az Oltáriszentség követése áldoza­tot, szeretett ís testvériességet jelent. Szükség van arra, hogy a ragyar katolicizmus minden erejét és tudását a magyar haza szolgálatába állít­sa, A katolicizmusnak nem az a célja, hogy lerántsa azokat, akik ío)smt vannak, hanem hogy felemelje a nyomorban sinyiődoket. A katolicizmus az eucharisztikus évben egyik elsőrendű feladatául tűzte ki a magyar családvédelmet.) (Beszéde végén hangoztta Schandl Károly, hogy az eucharisz­tikus „ongresszus programmja az összefogás programi?.ja. Az euchariszti^j.­ban megnyilatkozó szeretet azt tanítja, hogy nincs különbség a keresz­tény magyarok között. A nagy tetszéssel fogadott ünnepi beszéd után Bozóky Géza dr. egyetemi tanár és Farkas József dr. püspöki titkár szólalt fel. Délután 5 órakor Virág Ferenc megyéspüspök a székesegy­ház előtti téren szózatot intézett a hívekhez, aiajd nagy körmenet rekesztette be a pécsi eucharisztikus napot./MTI/ - • - • - ORSZÁGOS LEVÉLT IC szekció Y Va/Y T ó;k i o , október 24. /Domei/ A-*>anterbury/érsek által támogatott angol japánellenes magatartás miatt a japán anglikán egyház tagjai elhatározták, hogy el­szakadnak az angliai anglikán egyháztól.A japán anglikán egyház vezetői szombaton este Tokióban értekezletet tartottak ebben az ügyben. Végleges döntést majd csak akkor hoznak, ha ismeretessé válik a <?anter­buryV ér sek válasza a hozzá küldött meghívásra, amelyben felkérik a lon­doni Alberthallban tartand8 japánellenes nagygyűlés elnöksé gére ./MTl/ Y Ve/Y Paris, október 24. A windsori hercegi pár vasárnap délután 1 órakor Paris­ba érkczett./fcíTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom