Napi Hírek, 1937. október/2

1937-10-16 [0404]

I Ve/Ve/Vi Salamanca. október 16, A nemzeti csapatok főhadiszállásának hivatalos közleménye jelenti, hogy a rossz időjárás igen megnehezitette a hadmüveleteket Asto­riában-, Mindamellett az előrenyomuld nemzeti csapatok elfoglalta ujabb partrészleteket és három községet a keleti szakaszon. Az ellenség igen súlyos veszteségeket szenvedett. A déli szakaszon ugyancsak birtokba vettek ujabb partvidékeket és több községet, köztük "La Coüadát és La Infiestasfc. Az ellenség támadást ki sereit meg a pradillai nemzeti állá­sok ellen, de kudarcot vallott. A nemzeti csapatok Aragóniában is folytattak előrenyomulá­sukat ./MTI/ Y Ve/Ve/Vi Had r i d, október 16, A hadügyminisztérium hivatalos hadijelentése szerint-az északi harctér keleti szakaszán az ellenség elfoglalta ' laColladot. Tüzérsége támogatásával támadt Ariandastól északra Pena íbrcadánál is, de a köztársasági csapatok a támadást visszaverték. A deli harctéren rendkívül véres csaták után az ellenséges hada elfoglalták Pena Lasát és Pena Mirát. Négyszeri heves rohan után a keleti szakaszon ugyancsak elfoglalták az azuni csúcsot. A köztársa- • sági csapatok kénytelenek voltak Vertice Flóra környékére visszavonulni. A Puebla de Alborton szakaszon a köztársaságiak elfoglaltak a?y part­részletet ./MTI/ Y Ve/Ve/Vi D e n v e r, október ; 6„ Az amerikai munkásszövetség értekezlete több mint ^egy heti ülésezés után befejezte munkálatait. Az értekezlet egyhangú határozatban állást foglalt a haboru ellen. A béke egyedüli biztosítéka - mondja a határozat - a szabad népek összefogása a jogrend megmentésére, . J Az értekezlet elhatározta, hogy bojkottálni fogják a japán árukat./MTI/ Y Ve/Ve/Vi . T i e n c i n, október 15. A japán csapatok tervszerűen folytatják előrenyomulásukat a peking-hankaui vasútvonal mentén. Szombaton reggel az előremomuló hadak'elérték a kinai állásokat Suntehfunál, amely négyszáz kilométerre délnyugatra fekszik Pekingtől. A vasútvonalnál előrenyomuló csapatok összeköttetésben vannak a többi tartományokban harco/ttó japán hadakra!, úgyhogy a| japán arcvonal Északkinábai öt tartományon keresztül 1500 kilométer hosszúságú. n Sddig háromszázezer jagán katona harao n ezen a fronton, ugyhoey a sanghai és mandzsukuoi japán erőkkel együtt körülbelül félmillió Japán Katona áll fepvverben Kínában. Japán ilyen nagy hadsereget még sohasem küldött harciba határain kivUljTI/_ ORSZAGOSLEVÉLTAR K szekció Y Ve/Ve/Vi 3 a n g h a i, október 16. A Central News jelentése szerint pénteken reggel a japán bombavető repülőgépek szörnyű pusztítást végeztek a Sanszi tartományiján lévő Oseuban és i.oejlinben, Az egyik városban száz, a másikban hatszáz halottja van a r ; légi támadásnak. Az anyagi kár is igen nagy ./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom