Napi Hírek, 1937. október/1

1937-10-15 [0403]

0 J/Hav/Vi S g e r október 15. • Az egri Dobd István 14. honvédgyalogezred szerdán, Eger várának diadalmas védelme évfordulóján, tartotta ezrednapját. A zászló­diszbe öltözött Kossuth-téren, a várvédő Dobó István ércszobra előtt Kriston Endre püspök ünnepélyes tábori misét mutatott be, majd vitéz Jávor Ernő vármegyei másodfőjegyző mondott ünnepi beszédet az egri vár­védok hősiességéről az egybegyűlt nagy közönség előtt. Bozóky Tasziló alezredes a csapatokhoz intézett buzditó-beszédeben Dobó István és a várvédők példájának követésére hivta fel a mai nemzedéket. Ezután az ez­red és a hatóságok képviselői ünnepélyesen megkoszorúzták a Dobó-szob­rot és a volt 60. közös gyalogezred hósi emlékmüvét./MTI/ A Ve/Ve/Vi Paris, október 15./Magyar Távirati Iroda/ A francia fővárosban remélik, hogv Olaszország méltá­nyolni fogja a francia és az angol kormány békülékeny magatartását a lon­doni semlegességi bizottságban ás a maga részéről szintén engedékenysé­get fog tanusitáni. A mérsekeLé sajtó viszont attól tart, hogy "Szov jet­oroszország ismét megkisérli majd a megegyezés megtorpedózását. Majszki szovjet nagykövet - irja a Jour - már három hónap­pal ezelőtt kijelentette, hogy kormánya nem volna hajlandó megadni Franco tábornoknak^ hadviselő jogot. Attól lehet félni, hogy Szovjetoroszország a londoni bizottságban különös nehézségeket fog támasztani. Angol részről hangoztatják, hogy igen mereven fognak fellépni mindazokkal szemben, akik el akarják gáncsolni a bizottság munkáját. Erre feltétlenül szükség is van - irja a lap - hogy ha nem akarjuk, hogy kellemetlen meglepetések ér­2 ének. bennünket. A sajtó ugy értesül hogy Paris és London az önkéntesek . aranyos módon való visszarendelését fogja javasolni. , , ValószinU - irja a Matin - hogy ebben az ügyben hosszas alkudozások fognak majd megindulni, A francia kormány tegnapi tanácskozásai után nyilvánvaló, n °gy igen nagy súlyt helyeznek a francia-angol együttműködésre. ' . ,. , Parisnak nem szabad figyelmen kivüí hagynia - irja a Matin ­hogj Anglia mar régóta félhivatalos, megbeszéléseket folytat Franoo taoomokkái . Ve/Ve Helyreigazítás. Mai 5. kiadásunk első londoni hirének második bekezdésé­ben a második sor helyesen igy hangzik: ... a kisantant és Magyarország közti közeledés lehetőségéről tanácskozott... /MTl/ 0 j/líav/Vi Pápa, október 15. A Pápa. melletti Dáka községben Vég Sándor gazdálkodó háza kigyulladt ós négy szomszédjának lakóépületével együtt teljesen leégett-, A lángok között sok szalma, takarmány és gazdasági" eszköz is elpusztult. /MTI/ 0 j/Hav/Vi Szombathely^ október 15. éíeiber György szakorr/falui munkás az egyik szentgotthárdi fatelepen dolgozott. Munka 'közben hat méter magas farákás zuhant rá, A fahasábok Reibert maguk alá temették s mire munkástársai kiszabadították, már halott volt. A vizsgálat megállapította, hogy oly súlyos .zuzódásoka t szenvedett. hoev a halál nillair tok alatt bekövetkezett ./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom