Napi Hírek, 1937. október/1

1937-10-01 [0403]

Ve/Ma- Salamanca, üktdber 1. A nemzeti f őhadiszállásról eredő jelentés szerint az Oviedótól délre fekvő két község lakossága és az ott• állomásozó köztársasági zászlóali fellázadt a vörös vezető­ség ellen, A nemzeti érzelmű katonaság birtokbavette a két községet. A közátrsasági ütegek ágyútűzzel akarják'megadásra kényszeríteni a nemzetiekhez pártolt ' községeket. /MTI/ Ve/Ma Paris , október 1. Le Havre kikötőiébe csütörtökön meg­érkezett a Mygdal angol gőzös, amely G-ijonból nyolcvan tonna sulyu ér­téktárgyat - értékes festményeket, régiségeket, ezüsttárgyakat - és kétezer darab aranypénzt szállitott Franci CD rszágba. /MTI/ t Ve/Ma t Salamanca. október 1, A nemzeti csapatok főhadi­szállása nak hivatalos közleménye jelentu, hogy a nemzeti csapatok rxsturiában elfoglaltak több állást, köztük az Iguero és a Mofreá'ho hegyet. A leoni harctéren elérték vigot és a Púmon völgyben fekvő Colinál községet. /MTI/ Ve/Ma V a 1 o n c i a, október 1, A hadü/gyrriiniszterium hadi je­lentése szerint a köztársasági csapatok : visszaver­ték a központi harctér La Cuesta-szakaszában az ellenség La Cuesta de las Perdicas és Cerro del Aguila ellen intézett támadásait. Felsö­Aragóniában több községet és állást elfoglaltak. Az északi harctéren az ellenség birtokába vette a partvidék egy részét. Az ellenség a déli szakaszon kétizbon is át akarta törni a köztársaságiak védővonalát a San Isidro -dombnál, de mindkét^támadéet visszaverték. Az ellenséges csapatok több mint négyszáz halottat hagytak a csatatéren. /MTK/ Ve/Ma Ti emcin, október 1. A japán főhadiszállás jelentése szerint a japán csapatok Fanszehszien elfoglalása után folytatták előrenyomulásukat a taijuani . . siksagon Taijuanfu felé. A Tatung itányában előrenp mulő hadoszlopok elfoglalta k a Fanszehszi én­től nyugatra 30 kilométernyire fekvő tenszieni kinai állásokat. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom