Napi Hírek, 1937. január/1

1937-01-14 [0385]

A szerkesztésért felelőé: 1^^M*^8T ^"TBT"'^ Tf Budapest, VIII. Sándor-utca 7. szám Telefon: 1-455-10 Zimmer Ferenc főszerkesztő Kiadó: Magyar Távirati Iroda rt. — <é>£<XSPc> Minden ,og fentortá/dvQl' Kéziratnak tekintendő • Házi soKszorosilás <o*2XXSSQ) ^ kiadás 1937. 5*nuár 14, P r ága, január 14. /Cseh Távirati Iroda./ , . ., . * cstthTiadsareg «gyik nebés. b*uni>ave tógépjének bídasotérál kiadott nivatalos katonai jelentés szerint a gén motorhiba miatt közvetlenül elindu­lása után leszállásra kényszerült és erősen megrongálódott. A hét főnyi keze­lőszemélyzet közül ügy főhadnagy sulyo-s, három altiszt könnyebb sérüléseket szenvedett. /MTI/ l-l KuAu/Kr — § A Magyar Távirati Iroda jelenti: s A m.kir. államvasutak igazgatósága közli,, hogy Budapest déli pályaudvar indulási oerronjan január 15-át51 kezdődőleg egyUsérleti készü­léket állit föl. A készülék a vonatok közlekedési irányát es indulási vágány­szamát jelzi es a vonatok indulása előtt 10 nerctől kezdődőleg a vonatok in­dulásáig még hátralevő és Dercénként kevesbedő időt is mutatja. . %i > k készülék kísérleti célt szolgál, ezért az államvasutak igaz­gatósága felken az utazóközönséget arra, hogy a vonatokba a pályaudvari drak es a szabályszerű beszállitas figyelembevételével is idejekorán beszál­lani szíveskedjék. o Kr/Kr § A'Magyar-Osztrák Társaság január 26-án este 1/2 7 órai kez­dettel a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem ásványtani intézetének föld­szinti előadótermében /Múzeum krt.4./ álló- és mozgó fényképekké 1 szemlél­tetett két előadást tart. Az első előadés keretében Dr.vaidl Erich osztály­tanácsos, az osztrák utak egyik legalaposabb ismerője tart beszámolót Ausztria uj alpesi útjairól, mig a második előadáson Miiing tanácsos Kelettirolt is­merteti. Vendégeket szívesen látnak. o Ku/Ku/Kr § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A felsőház közoktatásügyi és külügyi bizottsága január 20-«n, szerdán, délelőtt 10 órakor a II. sz. bizottsági teremben ülést tart, amelyen a szellemi és kulturális együttműködés Berlinben 1936 május 28.naojín kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalja. 5 felsőház igazságügyi bizottsága január 20-án, szerdán délelőtt 11 órakor az # I. számú bizottsági teremben tartandó ülésén az ügyvédi rend­tartásról szóló törvényjavaslatot tfr.yalja. A felsőház közigazgatási* bizottsága január 21-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor a II. számú bizottsági teremben ülést tart, amelynek tárgya a Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:JÍVIII; törvény­cikk ujabb kiegészitéséről és módositásaról szóló törvényjavaslat. o Kr/Kr Szege , d január 14. A büntetőtörvényszék csütörtökön tárgyalta Bozóky György nagy­széksósi gazdalegény bűnügyét, aki a múlt év augusztus 21-én egy bál után bicskával leszúrta Puskás István gazdalegényt, régi haragosát. A törvény­szék szándékos emberölésben marasztalta el Bozóky Györgyöt, akit 10 évi fegyházra ítélt. Bozóky. aki egyi zben már-az, édesanyját is ugy megszurkálta, hogy kórházba kellett vinni, fellebbezett. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom