Napi Hírek, 1936. december/1

1936-12-04 [0383]

f § vitéz nagybányai Horthy Miklósné nyomor a-nyhitő mozgalmára a következő adoTránvok érkeztek december 2.-án: Újpesti ^osztőgy^r rt. 250 ?, Mrő harkányi Anna 200 P, dr. Felkay Faronc tanácsnok gyűjtése 158 P, Goldmann Dávid, Milos György, Nolky Janő,és felesége együtt, Schwarz Gyulára 100-100 P, Budapest szé­kesfőváros polgármesterének IX. ügyosztály szoraélyzote 65 P, Esterházy Barnadatte h^rc^gnő, MUnnich 'lader, Láng Imre, Dormándy Géza, Hoffmann Fereno, Ilosvay Tihamér, dr. Horváth Boldizsár 50-50 P, Be.la toni H>j;zá­si rt. alkalmazottai 40 P, dr. Vargha Imrj 25 ?, P.M.1.0. 22 ?, dr. gráf St-irnb-Tg Jóusef, dr. Bőkay János, Tövisházy~F9rj^ntsik Ottó, Dob­reczeni István, özv. dr . Jobbágyi Kálmánná, B.,., és L., M.kir. folyammérnöki hivatal személvzet ; Szolnok, U. őd Akos 20-20 P, Morlin ^rvin 15 P, Balogh László, dr. Varghe Imriné, Hlimmer Géza, Dulánszky Lijosné, Schill József né, dr. Takács Sándor, Imre Sánaorné, Otílik Gyögrgx dr. íóth Zoltán, Sz jgedi-Maszák llomírné, 301 l'ivadar, Geguss Ida és Gíguss Irén -együtt lü-10 P, özv. Gáti Tóth Jázsjfné 8 ?, M.kir. v.gyki­sérlati állonns üjpost tisztviselői, vitéz Zankó Zoltán.6-6.P, dr . ezt^n­kovits Viktor, Szilárd Dezső, Ballá L-jos, Ábrányi J- Gyula, Ném th Béla, dr. Forgó György, 'Rogsich Gézánc, Soidol János, Haichl Ignác, Tarczai ^rzsóbit, Vasanits G-yila, Gombássy Imr 3, Szab erényi Károly, Hackil Jó­zsofm özvegy ^brobesi Mihály né, Bősze József, lomló ^lbrt,.özv. e~?ácz Adorjánné, dr. vitéz Zala Ferenc, Laozházy Ferenc, Holáczy Cd ön, Tóth Mlmanné, Mód Lajos, Salgő Jenőy Névtelen, • r. Vargha György, dr. Boző­ky Máty's, Vájna !á r > 5-5 P, 9. számú m.kir T ._ o'nzügySri szakasz 4.80 P, dr. B icsági Jánosné, Gárdos .'.lfréd 4-4 P» Bjfalussy Béla, Sciska Gizel­la l Felsőőri Jenői özv. Kollár Jakabné, Wlnssioh Mária, Paunz i^zső, Iracsi Lipót, Kutas Vilmos ás neje együtt, dr. Vörös Imr", Ábrahám Sápn­dorné, Rudas J r nc, ^erok^s és Molnár, Holly J j nő, Hajdú Kálmán, M.Kovács János, 3-3 P, Mandák Ü rane, ar. Nagyistók Imr', dr. Kovécs Jó­zsef, Haortel Walter. Bérozy László, Szurmay József, ^rzsetzi József, Varga Vinci, Péntek Mihály, Grimm Pál, Ráver Béla, dr. Fedezi István, -..lfoldy Béla, dr. Lám Frigyes, Uliczky Kálmán, Sasa D^zső, Dorogi Iájos­né ? Kmdl Ferenc, Fischer Sándor, dr". Horváth :ndor, Fejér József, Reicher Rób rt, Kispál János, Csiba István, özv..Mikulás Cdönnc, Korilly László, Vas Ime-j vitéz Lukács Márton, p alogh Gábor, Lád Károly, Kárpátny J^nos, N.N., Mérnökök Országos földmérő és Parcellázó Szöv-' t­V z t 3, dr. K. 1., Bertalan József, Geguss D., Dvorzsák Jenő 2-2 P, Lóránt Hugó 1.50 P, ^ermándy Géza 1.10 P, Madasi Lajos, Dorogi László-, Ormay Ilona, Ambrus Jenő, özv. Peschky Ferencné, özv, Darnay Pálné, ' ,T eisz Samu, dr. Koczogh .ndrás, Sc. B., Fényes István, Zajk Vilmos-, Kö­rösmezey G.-né, Erdély Imre, Cseron Károly, dr . Sem jón Lajos, Reichfeld Géza, Zeley János, Pohl Norbert, Gerusza István, MÓKUS József, Szigethy Gyula, Moooa Kávépörkölde, Kiss József, Lungagnini Henrik, Masztiss Sán­dor, Lenkei Gyula, Weinstock Imő, Hegedűs ..nder, Soós Kálmán, 01aszi Gábor, Kósa Lajos, Bgr.eczky János, özv. Rontskevich Gyuiáné, Schlesin­gsr Jenő, Kulcsár Erzsébeti Kránitz József, Fehérváry Tibor l-l P, Neu Magda, Fleps János, özv. Matkovits Gézáné, ^damovits, Mladoniczky István, Dax János, Katona József, ik r3utner Eároiy, özv. Sterz Istvánná, Szakács Márta 50-50 fi 11. Meszlényi Nándor, vitéz Oláh Ferenc 30-30 fill. 1-ermészetbani adományok: . , Dr. -v'ntz eéza három mellénv, három frakk, két nadrág. /MTI./ * 6 , oL/L

Next

/
Oldalképek
Tartalom