Napi Hírek, 1936. december/1

1936-12-01 [0383]

VJ —­L o n d o n , december 1. I Reuter-Iroüa gibraltári jelentíst szerint egy szovjettá­bornok vezetésével több mint száz szovjetorosz Liszt érkezett Malagá­ba* A szovjettisztek haladéktalanul átvették a malagai vörös milicia parancsnokságit. Rövidesen húsz szovjetrepülőgép érkezik líalagába./MTI/ W Ku/Dn Madridi front, december 1. A madridi frontszakasz hétfőn súlyos harcok szintere volt. A harc a főv rostéi nyugatra fekvő Pozuelo de Álarcon község birtoká­ért folyt. A nemzeti csap: tok tüzérsége egész délelőtt bombázta a vö­rösök nagyszerűen kiépített állásait. Délután két óra tájban megjelen­tek & láííiatáron a nemzetiek bombavet:gépei, amelyeket vadászraj ki­sért. A^nemzeti gépek nyolcszáz méteres magasságban szálltak és bombá­ikicai félelmetes hatást értek el. k vörös csapatok között e bombázás után a legnagyobb fejetlenség és zűrzavar volt tapaszt a Iható. A pozueloi harcokkal egyidejűleg a nemzeti csapatok a mad­ridi egyetemi _ városrészbe 1 kiindulva támadást intéztek a vörösök bel­városi állás-ai ellen. A nemzetiek tüzérsége heves tüz alá vette a lűon­taza-lsktanya környékéó. k pontonhidnál is igen elkeseredett harc kez­aCuött, a 'örösök-minden erejükkel hasznavehetetlenné akarták tenni-a hidat,. A Gasa del Cumpo-közkortben szabályos állásharc fejlődött ki. á < vörösök kétségbeesett szívóssággal védekeznek és mindig ujabb erő­BXi.eaaketvi8.zn0k az állásokba, ütf azonban nem akadályozza meg a nemzet 3 csapa.ok lepeeről-lépésre való slőr^törését. /MTI/ Ku/Dn , ,. ^ Győr , december 1. A kormányzó különvonata Bécs felől'jövet .reggel 6 óra 14 porckor haladt át Győrön. Fogadtatás nem volt. /LITJ./ 0- Dr. lía/Hav/Dn Sevilla , december 1. ^ueipo de Llano tábornok a rádióban megcáfolta azokat a híreket, amelyek a vörösök ciempozuelosi győzelméről szolnak. Közöl­te a tábornok, ho~y a nemzeti csapatok használhat:tlanná tették a vö­rösök két páncélvonatát, i vörösök igen sok halottat is vesztettek és fejvesztetten menekültek. • A Soria-szakaszon a nemzeti csapatok elfoglalták Robleblanca helyeéget, A tábornok azután egy távira, ot olvasott iel, amelyben meg­hivTák az angol parlament egy bizottságát látogassa meg Andalúzia fal­vait és győződjék-meg orról, hogy milyen kegyetlenkedéseket vittek vég-» hez. a "marxisták". /MTI/ Y Ye/Dn M ad r í d, november3ü, A hadügyniinis zterium ]elenw'yj o^ui j. u * n no'tr/e tiek nyomása hétfőn a központi szakaszon erősödött, de rohamaik megtörtek. A fel­kelők repülőgépet bombákat vetettek a fővárostól-északkeletre levő közi,C.vsbsági"állásokra, de nem sok kárt okoztak. A kormánypárti légi erú ! szintén bombázták az ellenséges állásokat. Ozuelo szakaszán osata fejlődött ki. Az ellenséget a kor mány c sap atok súlyos veszte­ségekké i" v.i sszaver ték. . £-belügyminisztérium közlése szerint holnap folytatják Madrid kiürítést./MTI/ Y Hb/Vn - - ­ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom