Napi Hírek, 1936. november/2

1936-11-27 [0382]

V a t i k á n v á r o s ./ /noTember 27. /Magyar Távirati Iroda/ XI. Pius pápa ma délben ünnepélyes kihallgatáson fogadta Horthy Miklós kormányzót es fele-ség^t. Darányi Kálmán miniszterelnököt. Kánya Kálmán külügyminisztert és a kormányzói, valamint a miniszterelnöki és külügyminiszteri kis éret valamennyi tagját. A kihallgatás, teljesen azok szerint a szabályok szerint folyt le, amelyeket a belga királyi és az olasz királyi pár látogatásakor al­kalmaztak és amelyeket évszázados hagyományok alapján állítottak össze. Első ízben foriult elő azonban, hogy a pápa gépkocsik nem az illető ál­lam követségéről, hanem egyenesen a királyi palotából vitték az állam­főt a pápai államba. Délelőtt háromnegyed tizenegy órakor több nagy pápai udvari gépkocsi a pápai és magyar zászlóval feldíszítve megjelent a quirinali palota előtt a kormányzói párért, a miniszterelnökért, valamint a kül­ügyminiszterért és a kiséret tagjaiért. Mindegyik kocsin­, egy-egy dísz­be öltözött pápai kamarás foglalt helyet. Harcza György szentszéki ma­f yar követ és felesége a minisz erelnökkel és a külügyminiszterrel, va­amint a kiséret tagjaival már korábban a királyi náálotába érkezett. Baicza György szentszeki követ bemutatta a korrniányzorak a'követség tit­kárát, báró Tbierry Heribertet és feleségét. Átadta ezután a kormányzó­nak az Arany sarkantyús-nend díszes nyakláncát, valamint a kiséret tagjai ­nak a megás kitüntetéseket. A kormányzói pár kíséretével most a palota udvarán várakozó gép­kocsikhoz vonult és elindult a Vatikán felé. Az első kocsiban a kormány­zói pár, a második Darányi Kálmán miniszterelnök és barcza Gyürgyné, a harmadikban Kánya Kálmán, Barcza György és sáky István gróf, a negyedik ben Vértc-sy Sándor kabinet irodai fbnök, Koós Miklós ezredes. Seholtz An­dor folyamőr kapitány, az ötödikben Keicsztes-Fischer Lajos tábornok, Thierry Heribertné báróné és Teleki Gyula gróf, a hatodikb«n Luttor Fe­renc pápai prelátus és Lrunswick György alezredes, a hetedikben pedig Thierry Heribert báró követségi titkár ésrarcza követ leánya foglalt helyet. Mindegyik kocsibaa még egy pápai kamarás is ült. A menetet a városon keresztül olasz rendőrségi motorkerékpárok vezették és ezek haladtak s menet után. Az újonnan kikövezett Szent Pé­ter-teret olasz katonai kordon zárta el a közönség 1 elől.^A tér másik, belső végén a svájci pápai testőrség" egyik különítménye állott az P.xco della Oam.ana alatt, a kapun tul pedig, az útvonal két oldalán csendőr­őr járatok* állottak. A Campo Santo Teutonico. német temető mellett ál­lottak a magyar különvonattal érkezett utasok, akik az elhaladó gépkocsi­kat lelkesen megéljenezték. A kocsik bekanyarodtak a Portone della Zecca ive alatt és átha­ladva a svájci testors zakasz festői egyenruhás tisztelgő sorfala között, végiggördültek a vatikáni palotába vezető, ivekkel áthidalt, gyönyörű útvonalon. A Szent Damazus-udvarba érve a pápai palota diszőrségének zeneka­ra a Himnusz hangjaival fogadt^ a magyar államfőt. A gépkocsik ajtaját Sacchetti őrgróf leszállás mester nyitotta ki. A kormányzó kosijából ki­szállva elvonult a tisztelgő palotaőrs zaka^-sz és a másik oldalon álló medvebőrkucsmás ceendörszakasz sorfala előtt. A bejáratnál a kormányzói párt és a kíséretet Nardone, a szertartási kongregáció titkára fogadta és Sacchetti őrgróf kiséretében felvezette a palota lépcsőjén. A menetet egyházi ~ es világi titkos kamarások, valamint a svájci gárda ala­bardosai kisérték. ^ OM Sza/Dn /Folyt, köv./ \\)

Next

/
Oldalképek
Tartalom