Napi Hírek, 1936. augusztus/2

1936-08-16 [0376]

LouisTille, augusztus 15./Havas/ A kanadai Québec tartomány területén levő Louisville közéleten súlyos vasúti -zerencs?táensé g történt. Az egyik vasúti átjárónál Trois Rivieres mellett egy személyvonat elütött egy teherszállító gépkócsisort. ^sze^rencsétlenségnek tizenhét halálos és tizenöt sebesült áldozata van. Y Ku/Ku > Madrid , augusztus 15./Havas/ A gaadarramai arcvonalon nagy harci tevékenység tapasztalható, amiből arra lehet következtetni, hogy a felkelők csapatai felkészültek a döntő küzdelemre./MTI/ Y Ku/Ku 4 H e n d a y e , cugusztus 15,/Havss / ' Irun közelében ismét újult erővel lángolt fel'a harc.A koroány­csapatok tüzérsége hevesen bombázia a felkelők állásait.Ugyanakkor a felkelők gépei bombákat dobtak Iram várósára./MTI/ Y Ku/Ku - - ­Madrid, augusztus 15./H^VPS/ ; A felkelő csapatok agyonlőtték Cuhol katalán képviselőt. A kormáig ősapa tök. elfoglalták Hinojosa del Duqueyt, Bel Aloazart és fozoblanco-t és nagymennyiségű hadianyagot zsákmányoltak./ml/ Y Ku/Ku 4 Madrid, augusztus 15./Havas/ A belügyminisztérium közlése szerint a főváros élelmiszer­ellátása bőségesen biztositva van, A kormájaycsapatok elfoglalták az'Avila közelében levő Favalmoralt. Badajóznál még mindig tart az ádáz tus a, A koimány hivatalos közlése, szerint a felkelők súlyos veszteségeket szen­vedtek Guipucoanál. /MTI/ Y Ku/Ku „ Elssaabon, augusztus 15./Havas/ A portugál kormány jegyzéket intézett a spanyol kormányhoz, amelytől erkölcsi és anyagi kártéritást követel a spanyol.polgárháború következtében Portuaíliának okozott károkért. Portugália jegrzeke igen erélyes hangú és szováteszi azt, hogy sp&yvol kormányos apátok osutortokoa Campo laiornál portugál területre léptek./MTI/ Y Kn/Ku i «

Next

/
Oldalképek
Tartalom