Napi Hírek, 1936. július/2

1936-07-18 [0374]

§ Emlékezés az 1918-1919. évi nemzeti vértanúinkról. Á Magyar Nemzet ezeréves történetének leggyászosabb napjai azok, melyek az 1918. és 1919. évi "őszirózsás forradalom" és az azt követő kommün eseményeit örökitik meg. Az 1918-1919. évi Nemzeti Vértanuknak az emlékmüvét 1934. március 18-án vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Ur őfőméltósága jelenlétében adta át az Országos Emlékmű Bizottság Budapest székesfőváros közönségének. A "Fehérház és a "Fehérház" Bajtársi Egyesülete rendezésében augusztus 6-án országos ünnepség keretében emlékezik e történelmi napra és kegyelettel adózik a Nemzet Vértanúinak. Tizenhét éve, augusztus 6-án szabadult meg a Magyar Nemzet a kommün hagyatékától:a nemzetközi kor­mánytól, E történelmi cselekvés után újjáébredt a keresztény, ezeréves Magyarország. Az ünnepség napjára a 479 Yértanu nevének bevésése befejezést nyer. A vértanuk névsora a "Fehérház­: hivatalos helyiségeiben a hozzá­tartozóknak megtekintésre a mai naptól kezdve rendelkezésre áll. A rendezőbizottság az alábbi műsort adta ki: 1./ Délelőtt 10 órakor istentisztelet az Egyetem-téri temp­lomban, 2./ délután 1/2 7 órakor a Vértanuk Emlékmüvénél: a/ Magyar Hi­szekegy, b/ Ünnepi beszéd, mondja Pékár Gyula a "Fehérház" Bajtársi Egyesület elnöke, c/ Költemény, előadja Bakó Lászlóné, d/ Koszorúk el­helyezése, g/ Himnusz, g/ Elvonulás, 3/ este 1/2 9 órakor a Szent Gellért szállóban emlékvacsora. A serlegbeszéöet dr. vitéz József Ferencz kir, herceg mondja. Ugyancsak felhivta a rendezőbizottság a Magyar Nemzet egyházi, politikai, polgári és társadalmi intézményeit, hogy ezen az országos ün­nepségen testületileg vegyenek részt. Felkérte mindazon közigazgatási hatóságokat, melyeknek területéről a Vértanuk adódtak, nemcsak részvé­telre, hanem az emlékmű megkoszorúzására is. Kérjk-mindazokat, kik magyar nemzeti, vagy népviseleti ruhával rendeljeznek, ezekben jelénjenek meg, A rendezőbizottság ezúton is felhivja a Magyar 'iwsddaimafci hogy ezen a kegyeletes ünnepségen minél nagyobb számban vegyenek részt. Egyben kéri az érdeklődőket, hogy esetleges felvilágositásért forduljanak a "Fehérház" Bajtársi Egyesülete rendezőbizottságához, IV". Vámházkörut B.sz. 1. em. telefon: 185-933, ahol készségesen adnak felvilágosítást. Pro d o m o : Lipovniczky Pál, külügyminiszteri sajtóelőadó nagyon kéri a lapok nagyrabccsült szerkesztőit, hogy ennek a felhivásnak 'lapjaikban helyet adni szíveskedj ónok és ezáltal a nemzet vértanúinak rendezett ünnepély sikeréhez, s méltóságához járuljanak hozzá. o Kr/Kr § Halá loz ás .Mogyorósy Sámuel 87 éves korában Bükön elhunyt. Teme­tése július 18-án délután nagy részvét mellett ment végbe. o Kr/Kr ü.ibraltár, július 18. ü ceutai spanyol csapatok parancsot kaptak, hogy Mgeziras­ban hajóra szállva az összes nélkülözhető gyalogsági csapatokkal együtt Marokkóba hajózzanak. Affil/ y Bo/T |9 Gibraltár, július 18. Biztos forrásból vett értesülés szerint spanyol Matokkó tar­tományban több kisebb városban heves küzdelmek játszódtak le. Komoly össze ütközések Zocco, Jerrás és Lndera városokban voltak. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom