Napi Hírek, 1936. június/1

1936-06-01 [0371]

3 z 6 f i n, június 1. '._ Cf?kov volt miniszterelnököt, aki politikai gvülósa- tertáss ífiJ^Í 1 w V1 . dökr 9 utazott, a rendőrség felkérte, hqgy sz^átsa félbe utjai- es torján vissza Szófiába*/MTI./ Y Tó/L Washington, június 1. /Havas./ A külügyi hivatal magasrangu tisztviselői ki je\antették a .iavas T iro a uUQdsitója előtt, hogv az .ügyesült illanok ka-marva a nica­raguai forrao. almi moz;-alommal szemben tartózkodó magatartást fog tanúsí­tani. Washingtonban azt hiszik, hogy a nicaraguai kormány az Sgyesült fíit m A#ri r/man:,ana kö­b9lé í )éo9 nélktl is mag tudja olcarii a síját problé­Y To/L v i__ e n - C i n, június 1. /Kavas ./ . j >z észak.dnai feszültség egyre súlyosbodik. Tien-Cin polgárié stég­re a jajspan tilalom e.JLenere visszatért a városba és el van töké"'ve arra, npgv exxene szegül a japán kövs tevéseknek. Á 3ing-Csek-Juan parancsnoksága aiatt aiió 29. haosereg magas abbrsngu tisztjei is elhatároltak, hogy nem° teljesítik ' a lemondásukra irányuld japán követelést, A kiná e e ystemi naiigatdk naromnapos sztrájkot ha tároztak el, amexv ma kezdődik. * sztrájk tiltakozás a Japánból Hen-^inbe érkezett 10.000 főnyi csapat­megerősítés.elxen..Meglehetős nyugtaiaasoggai várják a japán ksWi hacd­sa gok íegiozsiebbi Qőntését./JÉiy ? 31./Magyar Távirati Iroda./ €teá**L*u i ..ix kikotováros. T 3000 emberF be fogadó legnagyobb mozgós zinHazabanV kerutt bemutatóra a/'hangária :,-film f amelyet nagy' tetszéssel fogadtak és sokszor megtapsoltak. A fi lm lepergeted előtt T'assy Ferená dr. tanár, a trieszti Bgyetam mapar elóadoja rövid. ' 1 & tartalmas előadást' tartott Magyarórszagtörténetből és az ősrégi magyar-olasz barátságról. 1 magyar életről: 'készült film előadása alkalmából a v?ros clasz es rnsgyar; zászlódl-«t oltott, az eloadástenarrelyet a fasiszta párt.p _ F" 8 "!! 5 *^ ^tur intézet es a üagyar konzulátus rendezett résztvett fi többi kozott Túrbacco Ferenc tartományi fé'nök valamennyi hatóság kénviselőivel s íasiszta part vezetoséga és számos tagja, a helyőrség tisztikara, ' a fiacei ra-^ysrok,elükön n konzuli hiva^l.vezetőjével, i :> film ünne­pélyes bemutatása alkalmából igen sokan átjöttek az' Ibbaz iában nyaraló magyarok közül is, igy Tel 3ki Sandorné grófné. /ITI./ " -o- 1/3 Madrid, május 31./Havas./ Culebras mellett egy tár sasgépkocsi felborult. -így Etas meg­halt,a kocsivezető és 28 utas megsebesült, közöttük tíz súlyosan ,/eTI./ Y

Next

/
Oldalképek
Tartalom