Napi Hírek, 1936. május/2

1936-05-16 [0370]

London, május 16. -Portsaidból érkező jelentések szerint a "Maréchal Joffre" nevű francia gőzösön pénteken igen sok abessziniai hadvezér,küztük Naszibu herceg % Makonnen herceg éa több magasrangu állami hivatalnok érkezett Port Saidba. 1 menekülő hadvezérek Palesztinába tartanak./MTI/ I Ku/Ku - - ­London, május 1^« A Daily Telegraph • • . • • * Eden külügyminiszternek Flandinnel és Blummal folytatott tanácskozásairól irva megállapitja t hogy a jelek szerint Blum kormánya még a moatani kormánynál is határozottal^ népszövetségi politikát fog folytatni. /MTI/ W KuAu London, május 16« A Daily Herald azerint igen befolyásos angol körök arra törek­szenek hogy az JJgyesalt Államokkal szemben fennálló angol hadiadósságok kérdését rövidesen rendezzék. Anglia arra számit, hogy a hadiadósságok kér­désének végleges rendezése jobban biztositani az Egyesült Államok támogatá­sát a gazdasági ujjágpité3 t megkezdése és a háborús veszély meggatlása erd 3kében./MTI/ vY Ku/Ku Mexikó >máius 16* G-uatomalának a Népszövetségből való kilépését hivatalos helyen is megerősítették. Guatemala kilépését elsősorYan gazdasági okokkal,másod­sorban azzal a ténnyel indokolja, hogy ft Népszövetség igen kevés megértést mutat Amerika ügyeivel szemben. Az igazi ok azonban minden valószinus f 'g szerint a Népszövetségnek az abessziniai viszály terén tanúsított maga­tartására vezethető vissza./MTI/ H Ku/Ku - - ­• London, május 16» Majszky londoni szovjetnagykövet az Orosz-Angol parlamenti bizottság disz vacsoráján nagy beszédet mondott a háborús veszélyről. - Ma már mindenki előtt nyilvánvaló mondotta Majszky- nogy a háború egész fiuropát közvetlen közelségből fenyegeti. A nagy veszélyre való tekintettel idejekorán meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket. Szovjetoroszország arra törekszik, hogy megerősitse a Népszövetségei és Európa minden egyes részében megvalósítsa az együttes biztonságot./MTI/ ir Ku/Ku - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom