Napi Hírek, 1936. május/1

1936-05-01 [0369]

• A s m a r a .május 1» . , , , A Messziéből előretörő olasz csapatok R csütörtökre virra­dó éjjelen már félúton voltak üesszié és Addisz Abéba között. A csapatok csütörtökön hajnalban folytatták előrenyomulásukat. Á terén helyenként oly nehéz, hogy a gépkocsi oszlopoknak kerülő uton kell előrejutni. Az aszlcárik a terep csaknem u leküzdhetetlennek látszó nehézségeivel dn~ colva törhetetlen kitartással folytatiák útjukat. Az olasz csapatok a jövő hét eleje előtt aligha tudják elérni Addisz Abébát. Ugyanakkor a Tana-tó környékén tovább folyik a békés ter­jeszkedés munkája.' A Masszauából jövő vizirep*ű.őgépek már a Tana-tó fel­szinére szállnak le* , , A gondari csapatok elfoglalták Lelba Tábort. /MTI/ Üt Ku/Ku - - ­hl Berlin,..- május 1. /Német Távirati Iroda/ < v Hitler vezér és kancellár csütörtökön kihallgatáson fogadtft Richthofen bártit, EJatetóiszág újonnan kinevezett brüsszeli követét«/MTl/ ti KVL/K\I - - ­N H a m b u r g ,május 1./Német Távirati Iroda/ Á Gráf Zeppelin léghajó csütörtökön este 9 órakor leszállott a c'álamerikai Peinambucócan és rövid tartózkodás utánnfolytatta útját Eio ,de Janeiro felé./MTI/ fff Ku/Ku Londonból jelentik: Tillión Ormsby-Gore, a közmunkatanács: elnöke, bc jelentet te az alsóházban, ho{.*y s londoni múzeumok és képtárak igazgatóival foly­tatott tanácskozásai alapján megtetoe a szükséges intézkedéseket, hogy légitámadás esetén a nemzet műkincseit biztonságba kel/ezzék, Sajtóköiük értesülése szerint a .tervezett intézkedések két rész:.e oszlanak: a legértékesebb képeket és műkincseket páncélos .ép­kocsikon a legvédettebb belső országrészekbe viszik és titkos raktá­rakban helyezik el, a többi műkincs elraktározására a londoni csó­vasutak öégy volt állomását rendeznék be, amelyedet már régóta nem használnak.' ~z állo iások le jár.. t..-..it már befalazták. A muzeumok és kép­tárak személyzetét kioktatják a ié;4támadások_esetén követendő eljá­rásra és a gyüj te-mények gyors kiüritésére ,/jkTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom