Napi Hírek, 1936. április/2

1936-04-23 [0368]

/A lengyel miniszterelnök érkezése, folytatás/ A budapesti lengyel kolónia tagjai Bartel igazgató, a budapesti lengyel-egyesület elnökének vezetésevei igen nagy számtan jelentek meg a fogadáson s ott voltat a budapesti lengyel fiu- és leánycseikészcsapat tagjai is. , Amikor ö vonat begördült az állomásra, a rendorzenekar a lengyel " - Himnuszt játszotta. A lengyel termesKocsiból lelépő'Koscialkowski miniszterelnökét elsőnek Gömfcoa Gyula miniszterelnök üdvözölte, majd bemutatta neki a megjelent előkelő­ségek et. Mialatt a lengyel minisztereink Gömbös Gyula miniszterelnök és az előkelőségek kíséretében elhagyta a pályaudvar tornácát és előcsal* nokát, a rendőrzenekar a magyar Himnuszt játszotta. Apályaudvar flott felsorakozott frontharcosok /Turul-diszszazad. Bmericanások, cserkészek s a különböző .társadalmi egyesületek kiküldöttei lelkes éljenzésben részesítették Koscialkowski lengyel miniszterelnököt, aki Gömbös Gyula miniszterelnök kíséretében gépkocsin a Dunapalotaban levő szállására hajtatott* Gu/Ku - ~ ­P 4 t 1 á s. Mai 16. kiadásunknak a pénzügyi bizoitság üléséről szóló tudósítása/ első mondatában az a rész, amely a jelonvoltakrol szol } kiegészítendő a következőképen: . . . ... jelen volt Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, T h a 1 y Zs igmondés Jakabb Oszkár államtitkár. o- Ta/He A Magyar Távirati Iroda jelenti: Lepkowski Szaniszló budapesti lengyel követ ás felesége csütörtökön 14 óra 15 perckor'a lengyel követségen ebédet adott Koscialkowwki lengyel miniszterelnök és kíséretének tiszteletere. Az ebédre Koscialkowski lengyel miniszterelnökön és kíséretének tagjain kívül a következők vol­tak nivatalosak: Gömbös Gyula miniszterelnök és felesége, Sztranyavszky Sándor, a képviselőház elnöke, Vértesy Sándor, a kabinetiroda főnöke és felesége, Kánya Kálmán külügyminiszter. Darányi Kálmán föidmive/Üéyügyi •miniszter és felesége, Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter és felesége, Hory András varsói magyar követ, bárcziházi Barczy István miniszterelnökségi államtitkár és felesége, báró Apor Gábor, a külügy­miniszter állandó helyettese, és gróf Széchényi Károly, a Magyar Lengyel Egyesület elnöke és felesége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom