Napi Hírek, 1936. április/2

1936-04-25 [0368]

L o n d o n,április El /Magyar Távirati Iroda/ A Reuter Iroda romai levelezője jelenti: Az idegen meg­figyelőknek feltüntt, hogy Mussolini miniszterelnök Apriliaban'móndot t rövid "beszédében békés hangokat ütött meg és a duce mostani mérsékelt magatartása határozottan észlelhető Pontiniéban mondott beszéde egyes kitételeivel szemben, amely beszéd egyese: szerint jelentékenyen hozzá­járult a Hoare-Laval-fé 1 e "terv nehézségeihez. A duce valósággal a túl­áradó kedély és a széles jókedv képét mutatta és nagyon szivei vesén sto nevetett különösen^ sajtószövetség elnökének tréfáin. A társalgás során szigorúan elkerülték ugyan a politikai -érdesek omlitését, de ugy tudják hogy a duce nagyon bizakodóan Ítélte meg nem csak a kcletafrikai,hanem általában az európai helyzetet i s és hangoztatta mennvirc örül annak, hogy az angol saitó képvi selői is részt vesz nek - villás röggel in, Mussolini békülékeny magatartása tükröződik vissza G-ayda mai vezércikkében is, -melynek sorai között - a Reuter Iroda levelezője szerint - az az Angliához intézett kérést lehet kiolvasni , hogy ne tekint­se az afrikai eseményeket az angol tekintély csorbulásának. L o n d o n,április 25./Magyar Távirati Iroda/ Lopez Condreras tábornokot'"ma véglegesen Venezuela elnökévé választottak. Az elnöki megbízatás hét évre "szol. Londonból jelentik: Bliiot földmivelésügyi miniszter az alsóházban bejelentette, hogy az angol szalonnafüstölők 19b5-ben 1968.£00 darab sertést, dolgoztak fel és ebből 1.970.000 angol mázsa hússzalonaft készítettek. /MTl/ oL Tó/Kr Kf H a 1 1 e , ápa ilis £5. /NTl/ -*N A 27 kilométer hosszú gépkocsiutat Halié és Lipcse között szombaton délután ,adta át ünnepélyesen a forgalomnak dr. Todt útépítési főfelügyelő. /MTI/ London, április 25,/lagvar Távirati Iroda/ Palesztinában feltűnően sok oiztositást kötöttek a zavargások által okozható károk ellen. Tulkaremben az arab tüntetők megdobáltak,az angol rendőröket és megsebesítettek egy rendőrtisztet, Amidőn a rendőrök utasítást kaptak, hogy "kész" állásba nehézkedjenek, a tüntetők szát-' London, április 25./Magycr Távirati Iroda/ Faruk herceg egyiptomi trónörökös, aki jelenleg Angliában tartózkodik, délután távirati értesítést kapott Kairóból, amely szerint atyjána 1 állapota változatlanul nagyon súlyos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom