Napi Hírek, 1936. április/1

1936-04-08 [0367]

Róna, április 8. Badoglio tábornagy Mussoli'nihez küldött "jelentésében beszámol azokról az eseményekről, amelyek az eritreai hadszintéren az endertai, amba-aladzsii, tembieni és sirei csata éta lefolytak. A jelentés G-ondar április elsejei elfoglalásáig számol be a fejleményekről, /tol/ Y Bo/Bo T é k i á , á rí lis 8. Sigemicu . helyettes külügyminiszter lemondott. Utóda Horiüsi, a külügyminisztérium amerikai hivatalának eddigi vezetője lett /MT1/ Y Bo/Y Tokió, április 8. , A kvantung hadsereg március 31 .-i taulani incidensével kap­csolatban hivatalosan jelentik, hogy egy japán tiszt és három japán katona el-sett. A mongol haderő 300 főből ,"12 bombavető-repülőgépből, 13 páncélautóból, és egy gépesített tüzérütegből állott. /ml/ Y Bo/Y Április 24.-én este 8 órakor lesz a Városi Színházban a British Broadoasting Corporation szinfonikus zenekarának hangversenye dr. Bonéit Adrián zeneigazgató vezényletével. A hangversenyt a Buda­pesti Rádió is közvetíti. B.B.C. Symphony Orchestra, teljes nevén The British Broad­oasting Symphony O&chestra az angol rádió állandó zenekara. Minden egyes zenekari tag elsőrangú virtuóza es művésze is hangszerének. Általában a világ egyik legjobb zenekarának tartják. Számtalan meghívást kapott, de osak négyet fogadott el: Parist, Zürichet, Bécset és Budapestet. A ze­nekarnak a magyarok irántérzett rokonszenvét mi „sem bizonyítja jobban, minthogy műsorán 3ÜrÜn szerepelnek magyar szerzők müvei, sőt 1936 január 7.-én teljesen magyar műsort mutatott be. Az illusztris 120 tagu zenekart a magyarok iránt érzett szinpátia hozza Budapestre, ahol Boult Adrian-nak, a zenekar vezérkernagyának vezényletével remek műsort mutat be; Elgar: Introductio és Allegro, Bartók: Négy orkeszter darab, Bax: Tintagel zeneköltemény. Beethoven: V. Szinfónia, A zenekar állandó karnagya dr. BouM Adrián, az angol rádió zeneigazgatója . A zenekar nyilvános hangversenyei az angol zeneélet legnagyobb zenei eseményei közt-tartónak. A zenekart idáig a következe hires vendégkarnagyok vezényel­ték: Toscanini, Kussewitzky, Malko, Ausermet, Weingartner, Walter, Soherchen, Beeoham, Wood, Goates, Elgar, Stravinsky, Prokofieff. Sohönberg, Casella, < Strauss, von Webern. Kodály, Hindermith, stb-stb. Mindezek a nagy zenészek ol voltak ragadtatva a zenekar nagyszerű ké­pességeitől. /MTI/ o YA

Next

/
Oldalképek
Tartalom