Napi Hírek, 1936. április/1

1936-04-01 [0367]

ti o a z k v a f április 1. A ozoviet Távirati Iroda jelentése szerint Mandzsúria és Mongólia határán ujabb súlyos összeütközés történt. A szovjet jelentés szerint moto­rjsitott japán-mandzsu osztagok tüzérség, harcikocsik, páncélos gépkocsik és repülőgépek támogatásárai ismét megtámadták az adykdoloni mongol határőrséget, megszállották Adyjcdolo.nt /s egészen Tamszykbulaki& hatoltak előre. A szovjet jelentés beszámol arról, hogy a japán-ianczsu csapatok eljutottak Tamszyk közelébe. Tamszyk a külső mongol népköztársaság terület'n feKsziK, Liiinte 6 j negyvenöt kilométernyire a határtól. A mongol határőrség erősítést kért, maja erélyes ellenállást fejtett ki a betörő CÍadatok ellen és vé 6 ui Adykdolonig viasaaszoiitotta a támadókat. A harc a Szovjet Táv­iiati Iroda jelentése szerint még mindig tart. /MTI/ m-M , KU/VÍ ....... ; I T r e n t o n, április 1. Hauptmann Biuno Hofi'mannhoz, New íersey állam kormányzójáhpz hoasaabb levelet intézett, amelyet a kormányzói nivatal akéső esti órákban közzétett. Hauptmann ebben a levelében feleségére és kisgyermekére való tekintettel kegyelemért könyörög és ismét kijelenti, hogy teljesen ártat­ln a Lindbergh-gyermek meggyilkolásában. Hauptmann levelében újból rátért arra a különös szerepre, amelyet Gondon dr. játszott a Lindbergh-ügy ben és hangsúlyozta, ho 6 y ez az agy még koránt sincs tisztázva. /l.T r / •! Ku/Yi • ... Prága, ágrilis 1. /Magyar Távirati Iroda./ Hrabarkarpa.tal.iai kormányzó Prágába érkezett, ahol a Prágai Magyar Hírlap értesülése szerint a kárpátaljai önkormányzat elvi kérlL seirol folyta* tárgyalásokat az illetékes tényezőkkel. *erae­K'/-/ to/t • , M P rá g a, április 1. /Magyar Távirati Iroca./ . é kisantant tanácsának elmaradt ülése aelyett - mint a lapok írjak - a csen kormány elhatározta, hogy meghívja Titulescu román kül­ügyminisztert, hogy Lon önből jövet látogasson el Prágába és beszélje meg az ottani illetékes államférfiakkal tüzetesen a nemzetközi helyze­xe TI • RV-/ ToA. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom