Napi Hírek, 1936. március/2

1936-03-16 [0366]

jj B o i 1 i n, március 15. /Já:.ot Táfiisti Iioda/ A nósjt birodalmi kormány ivonol nóaezövet^ók. i főtitkárnak hozzá intízott meghívójára a következő választ adta-; Megkaptok március l-:.«ón kelt tá.ii n .tr%, atolybon közli vo« Iánk, hogj C; nepszövotsc.-á tanács meghivia a némot koimányt, hflgv ve­gyen liszt a bólé a Se a "francia koxaáay által olföoxj osztott kór'.'sjk •Q^vizs&áláíában. A német koimány ölvboo hallandó a- bogv a tanács meghivasát elíogaóM~. Abból az előfeltételből indul ki, hogy képviselője a tanács megbeszélésein ás határozat hozat'Ián ál a többi tanácstaggal egyenlő jogokat ÍOP; élvezni. Hálásak lennénk, ha meg erősítenek ezt a nézetünket. Ezenkívül a nómet kormánynak utalnia kell a következő alsp ­vető tényekre: ^ Az az eljárásaik, amely a belga és 8 francia kormánynak okot szolgáltatott a t-anácsfegybehivás ár a,, nem mer:ül ki a német felsegjogoknak a l-íajna-vi "éken történt visszaállításában, hanem kapcsol tban van azokkal a részletes és konkrét -javaslatok'-;: 1. amelyeket az európai béke ujabb biztosítása céljából tettunk. .4 német koamany politikai akcióját olyan egysének tekinti, amelynek részeit nem lehet egymástól elválasztani, tpen ezáit csak akkor vehet részt a népszövetségi tanács tárgyalásain, ha cizonyoí lehet abb-;n, nogy a szobajovő ^hat^lmak hailaim,ók 'mielőbb tárgyalásokat kezdeni a német javaslatokról. A német kormány ebből a cél­ból az mv.ol kormánnyal lép összeköttetésbe, amelyne- ve.aetése alatt a rajnai locaxno-szerzőcésben érdekelt hat-írnak Londonban tanácskozásra ültek e.ybe. 7>V » Tó/u « - ­Var só , március 15 A loazi textilmunkások sztrájkja, amelyben már 110.000 munkás vett részt, a koucány döntése alap án vég21 ért. A döntés messzemenőt, teljesiti a munkások követeléseit. A munkát holnap kezdik meg ujra./Pfíl/ ; Y 3/Kr ' / || M a d r i d % március 15 ./Havas/ A kéoviselőház megnyit őülésén: előkészitő ülésen incidens történt. Carranza ellentengernagy, királypárti képviselő, a 'Spanyolország oggujíjaílása" '.nevíl ' párt tagia, az elnöki szék" elfoglalása ut án el fogadtat a noánaoi napirendet, ainelven- . az: elnökválasztás szerepel f j~" "' • ' • Így balold ali .képvisel ő^ezt kiált otta,, Carranza felé:"Tessen éltetni a köztársaságot!" r#'W«wK OÁ. Carranza ezt válaszolta: : '3hhez nincs kedvem!" I ekkor A szocialisták é s kommunisták ekkor rázendítettek az Internac ionab' ra. Carranza a baloldal gúnyos kiáltásai közben '"hagyta,.\a te rmet./lTI/ Y E/Kr — M a d r,i d ; március 15. /Havas/ A szocialisták parlamenti csoportja Largo Caballerot választott­meg elnökévé . A kommunisták kóoviselői csoportiának elnöke Vicente*ribe lett. /fel/ Y S/Xr

Next

/
Oldalképek
Tartalom