Napi Hírek, 1936. február/1

1936-02-01 [0363]

Paris , február 1. /Havas/ A mérsékelt irányzatú és a baloldali lacok élénk öröamel üdvözlik a Sar r aiit-koraány kamarai gyüzelmót, a jobboldali sajtó azon­ban továbbra is ellenséges hangon if a kormányról. 1 Petit Párisién ákö vétkez ők e + i'r ja : A kománj sikere űrömmel tölti el mind.zokat a köztársaságiakat, akik átérzik, hogy az országnak szüksége van a koraányzati állandóságra és a köznyugalom biz­tosítására, mert az általános bizalom nélkülözhe+e + len előfeltétele an­nak, hogy meggyorsítsák a gazdasági taloraállás ferén máris mutat kőző örvendetes folyamat ot é A P^-ti t Journs megállanitia , hogy az ország nem akari a, hogy a kormányzót terén zavaros időszak következzék be. Az .Oeuvre a pénteki szavazást ugy értelmezi, hogy az alsó­ház már elére jóváhagyna a franoia-ssovüt szerződést és határozottan helyesli az együttes oiztonság alapelvét. Az ellenzéki álláspontra helyezkedő jobboldali lapok ki­emelik, hogy a kormány jellege eresen baloldali. Az Echó de Paris a következőket írja: Olyan kormányt Ígér­tek nekünk, amely tömöríti a különböző pártokat, a valóságban azonban olyan kormánnyal van dolgunk, amely szih+e leplezetlenül támaszkodik a népfrontra. / r "J/ Y ^é/Vá Paris, február 1. /liaves./ uranci londoni 1 olaz nagykövet ina este Parisba érkezik, -hon­nan a 22 órai gyorsvonattal Efcmába ut zik tovább ./MTI*/ Y To./L 3 u n b u r y /Pennsylvania/, február 1. /u?.vbsj A Villiamsport és^Newvork között közlekedő személyvonat az éj­szaka kisiklott, ügy utas és két gépesz meghalt. Har minek atten megsé­rültek; a sérüléseit tulnycmdrészban könnyebb termés%ptüek./MTI./ B e b r e c e n , január 31. Ölohváry Zoltánt, a debreceni kir alyi Ítélőtábla nyugalomba vonuló elnökét Putnok nagyközség képviselőtestülete a járásbíróság létesítése és ezzel a nagyközség fejlődése körül szerzett érdemei el­ismeréséül egyhangúlag a község díszpolgárává' választotta. /líTl/ o- Rfi/Rí! -

Next

/
Oldalképek
Tartalom