Napi Hírek, 1935. november/2

1935-11-16 [0358]

A fLLLV e A noveKbQr 15./Stefani/ ! kísérlet kitün6^%?k^lt; ! >rí; ŐÍZb6n járti birkák gazogén-*otorrni: X 3/Vn í? ó m a,november 15. /Stefani./ A Popolo d'Itália hosszabb cikkben foglalkozik azzal abesszin kijelentess ,1, hogy 01aszország num szabathatott fel txzennatazer rabszolgát, mert Tigrében nincs is ennyi rabszolga. .1 lap rámutat a-rr*. Hogy Addisz-tóbebáten, ahol a négus kötelezett­ség: t vállalt a rabszolgaság eltörlésére, de azt mégis fen­tartották és csak az olaszok szüntették mag, nyilván el akarjak ho­mályosítani az igazságot. Olaszország azonbsn pontos listákat készttet - felszabadított rabszolgák/r^l. amelyek a felszabadí­tottak számát és személyi adatait is tartalmazni fogják. Ezeket a listákat nyilvánosságra fogják hozni. Minden felszabadított rab­szolga u felszabadításról irtot kapott, amely egyúttal Írásos bizonyíték Olaszországnak s műveltséget terjesztő tevékenysége mellett^ Addisz-tóbebából azt a megtévesztő hírt is terjesztették, hegy az olasz ősapátok, amelyek pedig az emberséges viselkedésben cdaig ment,:, el, hegy kenyerüket megosztó ttá-k a be r/sz ülöt t o kk el, eroszakoskedtak kopt szerzetesnőkkel szemben* Egész Tigrében mind­össze egyetlen kolostor \an, amely küldöttséget meneszt ott,, hogy meghóC'ijen Olaszországnak. Ezt a küldöttséget az olasz ható­ságok, tel j: s védelmükkel fogadták«f* láp n zután foglalkozat az egyik amerikai lapban megj.ient intörvjünak azzal a kijelentésévé% t hogv _ Olaszors zágnak nincs gyarmatosító tehetsege, amint azt ''gyar­matéin-k állapota mulatjaEzzel szemben a tény az. hogy Olasz­erezág működésének hatása alatt gyarmataiban az élet uj virágzásnak indult, mii francia, német, angol, lengy.l, cseh és amerikai ujságiro;. egész sara lelkes szavakban elismert./MTI./ Firenze, november 15,/Stefani/ A libériai és a görög konzul, akik olasz állampolgárok, tilta­kozásul a büntető rendelkezések ellen, lemondtak. /MTI/' Riga, november lö.^Stefani/ A Kurier Milenski cimü lapot a belügyminiszter betiltotta. /mTl/ Y E/Vn - - ­K a u n a s , november 15,/Htefani/ Az 193? esztendő első kilenc hónapjában Litvánia behozatala 94.600.000 lita volt , 9 százalékkal kevoseDb, mint az előző esztendőben. fp$ BAn - -r - jj K''" • / ' "ül Firenze, november 15,/Stefani / IJL ellenrendszabályok " sikerét elősegítendő, a Leonardo da Vinci nevét viselő itteni Ijoeum kérte ,hogy ezen a télen ne fűtsék az intézet helyiségeit, /MTI/ í B/Vn - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom