Napi Hírek, 1935. november/1

1935-11-10 [0357]

/Gömbös Gyula Szentesen. 7. Folytatás/ , ... ..Hosszantartó lelkes'-ünneplés vette körül Gömbös Gyula miniszter-, elnököt^aki a főispán után szólásra emelkedett és a következő beszédet jiionciOo "L3» » * Testvéreimf Választási harc van és ezért talán megengedik netem­lásft 7Haílju^! r HalÍfuk? 1S * választáshoz ' igazítsam a magam felszól a­Az első kérdés, amit el kell dönteni, az, . /ái ion valóban ko­moly politikai harc-e_ ezt Az angoloknál is most folyik a választási küz­delem, a jelöltek - mint az újságokban olvassuk - egymással a legnobili­s abban viselkednem, egymást meglátogat iák, egymást lisztéi étben tartják. A hallgatóság tárgyilagosan végighallgat minden jelöltet ás azután dönt lelkiismerete es meggyőződése szerint. Programm áll programmal szemben es.4nglja.ban nem azt a stílust keresik, ami nálunk divatos: a személyi hajsza* és a hordóról való szónoklásL hanem az elveket, az eszméket a világnézeti álláspontot és a politikai programmőkat állítják szembe ' egymással es ezekre kérik a választd-pólglrság döntését /Ugy van! Ugy van'/ . xi f zanb en i.a gy aror szagon a választási stílus m-a következő: ' Az ellenzéknek semmiféle atiogó programja nincsen. / Ugy van, ugy van! / ' Mert az 0 programjukat legfeljebb igy fogalmazhatnám meg: Le Gömbös Gyulá­. ' Éljen Gömbös Gyula! - kiáltott ekkor közbe valaki, mire zúgd él­jenzés sel és tapssal feleit a nagygyűlés közönsége."' - • Mi tehát nem politikai elvekkel nem világnézeti eszmékkel, nem " aliamepito, nemzet erősítő gondola tokicai állunk szemben, hanem gyűlölkö­dést szító emberekkel, személyi hajszát folytató politikusokkal; akik­nek nincs egyetlen konstruktív politikai céljuk sem, csak egy negativ céljuk v;nes ez: a miniszterelnöki székben más embert látni. /Folyt.köv./ Be/Yi A Magyar Távirati Irodát felkérték annak közlésére, hogy N, Tasnády Ilona, a nemzeti-Színház művésznője, péntek óta férjével együtt Eisuj jszálláson tartózkodik és igy természetesen nem utazott tognao a dombóvár-kaposvári vonalon. A vonatban történt rosszullétéről és kirablá­sáról szóló hir valószínűleg névcserén alapul. 0- Ke/Ke Csurgó, novsmber 10. , - , , .. „ . . Délután két órakor a szavazatok állása a következő volt: Bárczay Fareno 6158 . . Tnkay Pál báró 4849 /MII/ -0- BŰ/BG Róma. november 10. /Havas/ v ' \ A Fessagero jelentése szerint Ghigi kairói olasz követ azon az alapok tiltakozott az egyibtomi külügyminiszternél a meg- . torló intézkedések alkalmazása miatt, hogy Egyiptom nem tagja a népszövetségnek. /MTI/ Y Ba/Ba . London, november 10., . . György görög király ma a lonaoni gorog követségen fogadta a görög kormány három kiküldöttét, aki azért jottTondonba, hogy I kifályt felkérje a trón elfoglalására. A király Baparrlg.pulosz tengernagy' és Dimitri őrnagy kíséretében jelent meg a követsé­gen? A fogadásnál jelen volt továbbá Katalin hercegnő a király nővére, valamint Péter ás Pál királyi hercegek. /MTI/ §**''-. Y Pa/Br ';f :

Next

/
Oldalképek
Tartalom