Napi Hírek, 1935. október/1

1935-10-01 [0356]

KT Madrid, október 1« i . , .Valenciánál egy kilencven kilométeres sebességgel haladd motoros­hxfäl tóx^fcf 1 ! ? Pályatesten álló vasúti kocsik egyikinek. Negyvenöt utas tQbbe 7 kovesbbé súlyos sérüléseket szenvedett. A éeffiMttltok küzul az ogyilc meg korhazbaszállitása előtt bolohalt sérüléseibe./MTI/ * W EuAu - - - ifl Kí Hemel, október l./NTl/ „ , , Bar a választást az eredeti terv szerint már este hat órakor le kellett volna zárni, a választási helyiségek előtt még a késő esti íírí^ 12 hatalmas.tömegek szorongtak, ugy hogy a memelvárosi nagyobb ke­rületekben éjjeli tizenegy óráig kellőit mSgholszabbitani a válaslUsok íaojőt. A .. , szavazatok összeszámlálása is időt vett isénvbe aminek er oamenyo az .volt, hogy a Momol városában leadott szavazatok megszám­lálását osak hajnali két órakor fejezték be. Az össz oszámlálás adatoTsZoT V& fÄÄÄ lM 3 v^^ftópol-ár közüí 2Í457 vágsltd? H^^^ S É^ 0 ^? nc ^ é Í^^ al í kG ^ot? Ol« 0 * választói kötolosségó­u í S SO oS ó a mt^Zöai rdsztvételi arány a mcmoli vidéki kerülőtökben 5o ahol 13.270 választó közül 12.160 szavazott lo. StaíábaQ mii lakot azámií tani, hogy a M:molvidéken a választók 92-93 száz-lék? szavazott lo. . , .. á k f °^ti választási bizottság kedden délelőtt dönt- 5 a szava­zatod oEszoszE-jalnlaeáhaknLQgkozdáse folott./MTI/ I Ku/Ku * ' tvr Bérli n, októbor 1./Német Távirati Iroda/ l\i A Völkischer Beobachter a memelvidéki választásokkal foglalkozva "a következőket irja: A világsajtó is elismeri már azt, hogy a litvánok min­den eszközt megragadtak a memelvidéki választások elgáncsolására. Végül is be fogják látnijhqgy huzamosabb ideig nem lehet kiszolgáltatni egy nagy kultúr­nép tagjait egy kis, . " emboresoportrv"«*^ ( * A Berliner Lokal-inzoigor ^így iis A választások oroaményo még nom ismorotos. A memelvidéki lakosság azonban oly, példás módon bizonyította be fegyelmezettségét, hogy ' ' senki a világon nem kétolkcdhotik czcntil a Memolvidék német jellegéből. A Bormania ezeket mondjaí A li%ánok memelvidéki választási, rend­szere . - - önmag; ; buktatta meg. % választásaik eredmény év ol ismét a mandátumos hatalmak kezében' fokszik a döntés. Ha a memelvidéki egyezményt aláiró hatalmak nem hailaa dói: haladéktalanul cselekedni, akkor önként lemondanak arról,hogy o német tcrulot sorsát tovább intézz ék,/MTI/ W Ku/Ku London, októbor 1. Az India északnyugati határszélén törtónt súlyos összecsapás*-^ angol hivatalos jelentés sz.;rint nngol részről a következő vosztoséggkkol járt : egy angol hadnqgy elesett, egy kapitány és egy tüzórkatona eltűnt ős valószínűleg már nincs az élők sorában • Ugyancsak eltűnt és valószinülog életét vosz tette két » angol szolgálatban álló indiai tiszt.Meg sebesült ndgy angol tiszt, két indiai tiszt és egy angol tüzJ.r. Az este folyásán a harc lefolyásáról kiadott hivatalos közlemény szerint az ujabban befutó hirokből arra lehet következtetni, hogy a Mohmand-törzs egyes részoi ismét mozgolódnak* Erre való tekintettől nagyobb katonai csapatot küldtek-ki a ; Jahaki-szoroshoz,ahol a katonaság nagyobb cllonséges erőkre bukkant.A harc . igen heves volt és mindkét rószan. érzékeny veszteségeket szenvedtek./liTi/

Next

/
Oldalképek
Tartalom