Napi Hírek, 1935. szeptember/2

1935-09-16 [0355]

ff . . N a r n b o r g< szeptember 15./NTI/ fi birodalmi gyűlés mai ülésen igynangulag három törvényjavaslatot fogadott ol. -iz első törvény, a birodalmi zászlotörvény kimondja, hogy a birodalom szmoi: fekete-fohér-piros. A "birodalmi és nemzeti lobogó a,horogkeresztes lobogó, amely együtt.al koroskcdolmi lobogó is. A birodal­mi hadilobogó és birodalmi szolgálati lobogó alakját a vezér és kancellár állapítja meg. A törvény a kihirdetése utáni napon lép életbe. A másodig törvény, a birodalmi állampolgári törvény, a követ­kezőket mondj a ki: Állampolgár az. aki a német birodalom védőszövet­ségéhez tartozik és annak ezért különösen el van kötelezve. Az állampol­gárságot a birodalmi és állampolgári törvény előirásai szerint lehet megszerezni. Birodalmi polgár csak németvérü vagy fajrokonvérü állami alattvaló, lehet, aki magatartásával bizonyságot tesz arról, hogy hallandó és alkalmas arra, hogj hűséggel szolgálja a német népet és bi­rodalmat. A birodalmi polgárságot birodalmi polgári okmánnyal lehet meg­szerezni. A birodalmi polgár kizárólagos birtokosa a teljes politikai jogoknak a törvények rendelkezései szerint. A birodalmi belügyminiszter a vezér^helvettesével egyetértésben kibocsátja a törvény végrehajtásához és kiegészítéséhez szükséges jogi és közigazgatási rendelkoz& eket. t . . . . A harmadik törvény * a némot véx és a német becsület védelméről szol annak a felismerésnek alapján, ho.-.v a német vér tiszta­sága olof jlte.elo a német nép további fennmaradásának:. A törvényt az a hajthatatlan akarat hanta át, hogy biztos Hsa/minden jövendő számára . A törvény kimondja, hogy^tilos a házasság fá~hcmöT nepot) zsidók és némot állampolgár nemotok vagy fajrokonvérück között. A törvény 311 önére kö­tött házasságok semmisek akkor is, ha azokat 0 törvény kijátszása céljá­ból külföldön kötötték, ü. semmisségi panaszt csak az ügyész ^molhoti. A törvény ü.S-a szerint ... zsidók és német állampolgár németek vagy fai­rokonvcrljfe: között tilos a házasságon kivüli nemi érintkezés. A 3.§.szerir zsidola háztartásukban nem alkalmazhatnak 45 éven aluli német állampolgár nemet vagy fajrokonvérü nőket. A törvény megtiltja a zsidóknak a birodalmi és nemzeti zászló kitűzését és a birodalmi szinsk feltüntetését. Gu/Sz /Folyt.köv./ — • — Y § G- é n u a , szeptember 15, Vasárnap négy gőzös mintegy hétezer katona^ vett föl. A katonákat Kelet-Afrikába szállítják. A^kózönség nagy lelkesedéssel kisérte a katonák hajóraszállását, /lŰl/ W Y § 7i ó m a , szeptember 15. Vasárnap nyitotta meg Mussolini a nyolcadik nemzetközi lövészbajnokságot. Á versenyek alkalmából ti­zennyolc nemzet küldte ki legjobb lövészeit Rómába. /LüTI/ Té/Té I t § Berlin, szeptember 15. L Nürnbergben elfogadott zászló-törvény értelmében az uj birodalmi zászlón bárom szin szerepel, amennyiben vörös alapon fehér keret fogja körül a fekete horogkeresz­tet. Az eddigi nemzeti szinek tehát megmaradnak) ami lehetővé teszi, hegy a határcölöpök) az őrházak, a sorompók stb. továbbra is megtart­sák eddigi színüket. A hadsereg és a haditengerészet zászlói is csak kis mértekben módosulnak majd. /MTI/ Té/Té - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom