Napi Hírek, 1935. szeptember/1

1935-09-01 [0354]

§ A Meteorológiai Intézet jelenti szeptenber 1,-én délben: Európa északi vidékein szeles és esős az időjárás, Középeurópában tovább­tart^a szép idő. A felhőtlenség és a gyengs légáramlás következtében nap­pal és éiszaka között a szokottnál nagyobb hőmérsékleti eltérések ala­kultak ki. Tegnap a hőmérséklet országszerte 23-24 Celsius fokig, sőt né­hány helyen 25-26 Celsius fokig is emelkedett; Az éjjeli lehűlés a talaja menti rétegekben sok helyen elérte a 6 fokot, Kecskeméten az 5 fokot is. Budapesten ma délben a hőmérséklet 23 Celsius fok, a tenger­szintre átszámitótt légnyomás 767 milliméter, gyengén sülyedő irányzatú. A Balaton vizének hőfoka Siófokon 18, Bal atonbogL áron és Keszthelyen 19, Füreden 20, Kenésén 21 Celsius f«k. Várható'időjárás a következő 24 órára: Mérsékelt délnyugati szél, némi felhősödés. A hőmérséklet alig változik. /MTI/ *. Érteti*** i V" /öleivélésügyi mirijztérium vizrejzi oszt<LyR jelen­ti szeptember elsején délben: i • -^puna Pass?u-Linz között és Komáromnál -^pad. másutt *r^d. lfeff!L2Fff ffi M ^ ^ö 11 ** Soherding 182, Pass.u 2^4,^Linz minus 8^, S ln 8 s­50 | o Bé ?, S i.? im, a^ 75 A Pozs °?Y 61. Komárom 182, Budapest 112, Paks mmus 8, Baja 49, Mohács 76, Gombos 184,. Újvidék 101, Zimony 33. Í A Dr<v? B-rcsn^l minus 37. . , 4 Tiszi Tófejnél és Szolnok-Csongrád között *r?.d, másutt r?^, 1 ^^ Sisz^ujbk minus 68,' V^W P^/^nPh/ 0 ^ J m 5 nu ? 42, Tiszfüred minus 60, Szolnok minus 125, Uaongrfl minus 234, Szeged minus 152. p a . Szumos Csengéméi minus 50, 1 Körös Békésnél minus 102, Gyomul minus 100. 1> Mros Makónál minus 36. 4 Balaton Siófoknál 60. yyy é » Velencei tó ,,g*rdn*l minus 4. /MTI/ Y § L o n d o n, szeptember 1. /Havas/ A Reuter-ifcoda jeleb­ti Adenből: Sanaából érkező utasok elbeszélése szerint a yemeniták vezére­inek tanácsa teljhatábmmal ruházta fel Seifel Islam trónörököst, hogy le­hetővé tervek, hogy Yahia imán egészségi okokból lemondjon. A vezérek ttit nacsa állítólag elhatározta meg, hogr megbízottakat küld- Európába és Japánba, hogy a modern technika vivmányait tanulmányozzák. így akarják megszervezni az ui hadsereget és uj alapokra fektetni a hadit ai ge rés ze­te^amelynek legfőbb támpontja a Vöros-tengeri Hodeiáa kikötő lesz. /TUTI/ \ § R ó m a , szeptember 1. /Havas/ A kormány elhatározta, ­hogy az olaszországi szénbányákat fokozott mértékben fogják kihasználni. Ez az erofeszites arra irányul, hogy a lehető le^cevesebb szenet kellien külföldről vásárolni, . ' I . . . ' L Az & rsai szénbányák, amelyek a múltévben 250.000 tonnát termeltek ki, idén több mint 300.000 tonnát fognak szállí­tani, a szardiniai'Baguabis-bányák/szintén legnagyobb teljesitókédességükig fogiák kihasználni. A bányák /at/ további kiaknázására'* bizottsáfipkat küfdtek ki^MTi; ' 5 " ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ' - v K. aukció

Next

/
Oldalképek
Tartalom