Napi Hírek, 1935. augusztus/1

1935-08-01 [0352]

W L o n d o n, augusztus l*jL Reuter-Iroda ma Reggeli genfi jelentése a következőket mondja: Edén angol népszövetségi miniszter a röviddel éffél elftt befejezett tárgyalások során azt az indítványt tette , hogy a franciák ha­tározati javaslatán több lényeges változtatást hajtsanak végre* S^ien indít­ványának megtétele előtt hosszabb telefonbeszélgetést folytatott Londonnal. Az angol kormány véleménye szerint az Sden által javasolt változtatások az angol álláspont legelemibb követelményeit teljesitik. Ka nem sikjrülne Olaszország és Abesszinia hozzájárulását megnyerni- mondja ezután a Reuter-Jroda jelentése- akkor Nagybxitaania valószínűleg azt fogja indítványozni, hogy még a jelenlegi népszövetségi tanács-ülésszak folyamán vitassák meg a kérdés egész terjedelmét* /MTI/ •fcU/ JJCU <m - mt $. . , London, augusztus l./NTl/ Az Evening Standard jelenti. » • • •/••"^°?y -*Pesszinia genfi megbízottja szerdán este hosszabb telefon­beszélgetést folytatott Tukióval* ,.. . nj A Reuter-Iroda genfi tudósítója e távbeszélgetésről a követkéz ket tudta meg: A japán kormány megbízottja az iránt érdeklődött, vájjon Abesszínia a genfi abesszin küldöttség véleménye s .érint biztos lehet-e ap^a-kogy ^agybritannia támogatni fogja álláspontját a most folyó népszövet­ségi ülésszak folyamán. Tekle Hawariak abesszin kiküldött a rossz hallási viszonyok miatt nem tudta megállapítani, hogy ki volt az a japán személyiség, aiayel Deszelt, A rossz összeköttetés következtében a beszélgetés i&m hiányos volt.és tebbszor megszakadt. A tókioi kormány megbízottja ugy látszik azt is tudni szerelte volna, hogy milyen állást foglalna el az abesszin küldöttség ilZSu Vk-f^l szemben, amely.Olaszországnak esetleg bizonyos politikai lennhat óságot biztosítana Abesszimában. Abesszínia kiküld öttle erre azt Snl Z hoz?a MlT at9SSZÍn küldöttsé S semmiféle ilyen javaslathoz nem já~ ku/ku ' | L o.n d o n, augusztus 1. /NTI/ Johannesburgi jelentés sze^ipt /J a transvaali Mars fel d-b anyában robbanás kovetkezoéoen szerencsétlenül jart hetvenkilenc bányász megmentéséről. Ku^Ku halottat (taiáltak.,/me^; /MTI/ £vég£ép lemondtak í 3J( i.i. , L o n d o n. augusztus l./NTl/ A Laily I.ilegraph diplomáciai tudósítója a következőket jelenti bGenfbö! I AbesszinilnakTjogi szakértők veleje szerint.nincs joga , azt követelni, hogy a békilfetö bizottsá? fSÍf k fiffiS^ 6 i 1£ Í0 ^ l í 0ZZe \ ^anciaorszá^má/Ljlik az olasz állgplnt Ifi** Minden iel arra mutat azonban, hogy Szovjetoroszország több más állammal, együtt hajlandó Anglia példáját követni, ha bebizonyosodnék, hogy tár í ln )Mr/ nepSZ ° V gl ala P° femán y rendelkezéseinek szemmeltartásaval ^ 9 . _ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom