Napi Hírek, 1935. július/1

1935-07-01 [0350]

\/Jf kiadás * 13­5 ' Mius óra /J~p. o- § A Meteorológiai Intéze jelenti július 1.-én délben 12 óra­kor : A Brit-szigeteken és a Biscayai-öbölben, valamint a La Manche-csatorna mentén esős, ezzel szemben Középeurópában derült az időjárás . Hazánkban tegnap még volt elszórtan néhány helyen jelenték­telen mennyiséggel járó eso. A hőmérsékle t tegnap a nyugati és keleti megyékben 24-2D. egyebütt 26-26 fokra emelkedett, ma éjjel pedig a nyu­gati megyékben lO-Ls, az ország többi részén 14-16 fokra sülyedt. Budapesten 1.-én délben a hőmérséklet 26 Celsius-fok, a ten­gerszintre átszámított légnyomás 7£5 milliméter, alig változik. A Balaton vizénelc hőfoka Keszthelyen 23r Siófokon 24 Celsius­fok. Várható időjárás a következő huszonnégy órára: Délkeleti­re forduló légáramlás, túlnyomóan derült idő. k hőmérséklet tovább emelkedik. WíJ To/L o- §A földművelésügyi minisztérium viurajzi osztálya jelenti: A Duna Régens burgn ál és Struden-Dunaremete közt árad, másutt apad, Bajáig közepes, lejebb magas vizállásu. Mai dunai vizállások:Scharding 346, Passau 417, Struden 464, Stein 139, Bécs 140. Fozs ny 295, Komárom 369, Budapest 323, Paks 252, Baja 376, Mohács 420, Gombos 550, Újvidék 432, Zimony 288. A Dráva Barcsnál 108. A Tisza Vásárosnamény.Tiszafüred között árad, másutt apad. Igen alacsony vizállásu. Mai tiszai vizállások: Tiszaujlak minusz 40, Yásárosnamény minusz 56, Tokaj 4, Tiszafüred minusz 2,ozojplnok minusz 24, Csongrád minusz 67, Szeged 42. A Szamos Cseng érnél minusz 22, a Körös Békésnél minusz 12, Gvománál minusz 24. A Maros Makónál 16. a A Balaton Siófoknál 82. A Velencei*»tó Agárdnál 19. /MTI./ To/L oL § Londonból jelentik: Az indiai Haiderabad legfelső birósága halálra Ítélte Tuljaramot, India rettegetthirü "fcékszakáll-herco* gét". Tuljaram pazar bőkezűségével és fejedelmi vendégszeretetével vonzotta magához a viddk legszebb nőit, kik közül sokakat meg­hívott fényes házába. A meghívott szépségek sohasem tértek vissza a végzetes házból. A rendőrség nyomozni kezdett és Tuljaram háza tit­kos földalatti helyiségében megtalálta tizenkét eltűnt nő megcsonki­tott holttestét./MTI./ To/L o- § Straussenburgi báró*' Arz Arthur dr., nyugalmazott vezérezredes hosszú és kinos szenvedés után életének hetvenkilencedik évében ma dél­ben fél 12 órakor Budapesten elhunyt, /MTI,/ Me/L

Next

/
Oldalképek
Tartalom