Napi Hírek, 1935. július/1

1935-07-01 [0350]

I 5 P Á r i s , július 1. /Havasi/ Á lapok jelentésű szerint Laval miniszte elnök leányát, Jósét, eljegyezte Chambrun Hen| gróf new­yorki ügyvéd. A vőlegény a Lafayette-csaladból származik, atyja Chambrira tábornok, aki Marokkóban fontos parancsnoki tisztet töltött BE. anyja pe­dig a Longworth-csaladból való, Roosevelt elnök unokanővére. Chambrun fjpyf* a r <>mai francia nagykövet, nagy bátyja a vőlegénynek,/MTI./ Y §Bukares t, július 1. /Havas./ Az egyik vasúti át járó­nál ^társasgépkoc si haja dt át, amelyet az épen arra robogó vonat elütött. A gépkocsi husz utasa közül öt a helyszínen meghalt. /MTI./ To/L ——— Y ( §Limerick, július 1. /Havas./ De Yalera, az ír szabad­állam miniszterelnöke, egyik beszélgetése során V. György angol király­ról, mint "idegen király"-ról emlékez ! íeg és kijelentette, hogy az ír nép^a szabadyálasztási joga volna, nem ezt á királyt választaná meg. Hozzátette még, hogy a jelenlegi 'kormány, mielőtt elhagyná hely ét, uj alkotmányt dolgoz ki, amely izígvérig ir lesz./MTI./ W PARIS, július 1. /NTI/ A francia .' .fszö vétség országos tanácsa vasárnap elhatározta, hogy egyöntetűen tiltakozik a fizetések csökkentése és a pénzsüritési politika ellen. /MTI/ Ku X W P á r i s % ju lius 1. /NTI/ A " longchampi ügető VER­senypályán vasárnap elsoizben futotta: LE angol minta szerint . PARIS nmgyaiiát} \ ''A futtatás sorjátékkal volt egybekötve, még pedig oly mÓGon, h037'az: a szerencsés sors nagytulajdonos , aki a sorsjáték főnyereményét nyerte, nem kevesebb mint 3 millió frankkal a zsebében tá­vozott, /MTI/ KU/I • E r § B uk.a r e 3 t j június 30./0rient Radio/ Az állandó'duna­bizottság szinajai tanácskozásai befejeződtek. Az utolsó nanon kilenc jegyzőkönyvet írtak alá. A bizottság legközelebbi üléséne!: időjét 1-935. júliusára tűzték kit Tatialonnicra. A tanácskozások befejezése után a román küldöttség díszebé­det adott a többi küldöttség tiszteiebére. -. " ". V' ~ =• Sza/ier — «­W Drezda, június 30. /NTI/ Vasárnap reggel egy gépkocsi, amelyben négyen ültek, az ütmenti árokba fordult és lángbaborult. Az egyik b emiülőn ek sikerült az ablakon kereszt ül kimenekülnie, a gép­koqsi másik három utasa azonban szénnéégett,JWSl/ Gu/ Kr

Next

/
Oldalképek
Tartalom