Napi Hírek, 1935. június/1

1935-06-01 [0348]

Ili P á i i s, június 1. /NTl/. A legutóbb < közéétett •v minisz .erlistát egy kivétellel meg erősitik; ugyanis az uj föld- s művelés Agyi ' ' tárca botöltéseben még nem tör ént t döntés. Bouisson miniszter elnök szombaton délelőtt 11 órakor megy az Elyséo-palotába, hogy Lebrun köztársasági elnöknek bemutassa minisztertársait. A kormány tagjainak kinevezéséről szolé rendelőtök a hi­vatalos lap vasárnapi számában fognak megjelenni. A Bouisson-kormány koddon délután mutatkozik majd bo a képviselőházban.^ Bouisson miniszterelnök korciáynalakitási tárgyalásai során Franklin-Bouilíon képviselőnők fölajánlotta az egyik államminisz­teri tárcát. Franklin Bouillon azonban a Kiajánlott tárcát azzal a^ megjegyzéssel utasibottá vissza, hogy ő az országban a nemzeti egység éraakebon folytatótt hadjáratát tovább akarja folytatni. /MTI/ Sza/Sza - - ­W P á x i s, június 1. /NTl/ A rendőrség a pénteki nap folyamán bankokban és maganembereknél tizenhét esetben foganat ősit ott házkutatásb.a valutaüzérkedési müveleiek leleplezésére. A házkutatások esedmenyéi ' • a legnagyobb titokftarv * " ' • .%^J-^<Lkj ; Az egyik nemesfémmel kereskedő cégnél is házkutatást végez­lek és a vizsgálatot végző tisztviselők megtalálta: az üzlet Jelek névsorát. Ugyancsak házKütatást bartottak a Petit ournal cimU lap igazgatőj-ának irodájában is."" t 4 lap több'cikkében a pénz értékének csökkan­bése i mellett foglalt állást* Leiene igazgató nyilatkozatot tett és kijelen ti, hogy bemutatta a rendőrt is ztviseloknék csekkfüzeteit és betétkönyveit, ilpgsulyozba előttük, hogy sem közvetve, sem közvetlenül, s&m pedig magá­nak 'cagy másvalakinek sem nem vett sem nem adott el frankot, dollárt vagy más idegen pénznemet. A rendőrtiszt viselők erre eltávoztak, anélkül, hogy valamilyen iratot magukkal vittek volna. /MTI/ 3za/Sza 0 . § B u k a r e s t, 1US 3l. /Orient Radio/ A román • egyetemek rektori gyűlése Bukarestben többnapos tanácskozást tartott, amely kizárólag a főiskolák látogatásának uj szabályozásával foglal-' kozott. A tanácskozásokat Anghelescu egyetemi tanár, közoktatásügyi miniszter vezetto s annak eredményeit jegyzőkönyvbe foglalták. A tanácskozás r célj a mindenekelőtt a főiskolák t oh 0 mentésit és 0 volt. A főiskolák t látogatottságát a tényleg rendelkezésre álló helyekre akarlak korlátozni s ezzel elejét akarják venni a román egyetemek és főiskolák túlzsúfolasanak és az ért ölni proletariátus egyre nagyobb mértékű kifojlosztésénok. A középiskolai érettségi mellett külön vizsgát rond­szorositonok, melynek kiállása jogosulttá teszi a jelöltet a főiskolába való bcaraukozasra. újból szabályozzák az ösztsjndij-ügyet, szigoritják továbbá az autenom főiskolai rendőrségre vonatkozó r ondóik ez ép okot. A beiratkozó becsületszavával megorősitott Írásbeli nyilatkozatot köteles adni arról, hogy minden politikai t ovékonységtól tartózkodik és nom csatlakozik sommilyen politikai . párthoz. Aki megszegi a szavát,az fegyelmi "büntetőst kap. /MTI/ Bl/^Cn -.- . -

Next

/
Oldalképek
Tartalom