Napi Hírek, 1935. május/1

1935-05-10 [0346]

T ^ lulgáriának,az 1934 novemberétől 1935 februáriái/- Wi«iM ía* szakról szóló pénzügyi elejtését Ohaiss^n, a népszövetsS sfófi^ me.- C> * bízottba es Koestner, a Bolgár Nemzeti Báni tanácsaidig dStt felvilágosításokkal egészítette ki. A bizottság egyúttal' SeehlllStta 4 Ba/Ba ­Y § M • d r i d ' Havas rozta. hogv , HadöjLés^íőe^ir^to a tartományokban/ íhtl^éTf^án^tfT |%további egy hónappal meghosszabbitia./MTI/ ' b erven ^ en É A í 1*1 - § < ^udy Gyula ba £*í, ai < tisztelői és hívei május 12.-ón, a nagy iro halalánaK évfordulóján, felkeresik az elhuny trmtrónek s Kerepesi-temető­hWl W) T&llk02as Vas ^ nsp délel5tt XÍ ór2kor 8 temeti Mottcs­Ba/K 7 . 4^ triA W , . § P r o d o m o ! £ sorok szíves közlését kérik Krúdy Gyula oar^átai • * . § ? °' íj s, nLájus 10. /Magyar Távirati Iroda/ Az Intransigeant berlini tudósítója a berlini pályaudvaron megkérdezte az átutazó Laval klíl ügyminisztert, hogy visszatérésekor ki fogre szállani Berlinben. -Az útitervben arről nincsen szó - felelte Laval. Moszkvából egyéne sen Parisba térek vissza. - Később el fog-e látogatni Berlinbe - kérdezte a tudósitór $ Srre vonatkozóan semmi nyilatkozatot sem tehetek, de higyje 6lövegül is minden rendbe fog . jönni - felelte a külügyminiszter. A § P á r i s, május 10. /Magyar Távirati Iroda/ A Paris Söir a:-' következőket jelenti Denain tábornok, légügyi miniszter római lá­togatásáról: A francia légügyi miniszter utazása elsősorban a Stresában terv­Tievett légi segélynyújtási egyezmény véglege SE megkötésével áll kap­csolatban. Benain tábornok Yalle tábornokkal^ olasz légügyi államtit­kárral vizsgálat tárgyá/á teszi majd a francia és olasz lééi haderők állandó együttműködéseitek feltételeit és módozatait* Emellett a keres­kedelmi repülés terén rendezni fogják azokst a kérdéseket, amelyek - június -1.-én Paris és Bóma között meginduló uj gyorsrepülőjárattal vonnak összefüggésben. Végül a két állam a dél-amerikai légi vonalon is együttműködést akar létesiteni., közös menetrendeket, fognak kit\ dolgozni, azonos állomásokat hasznainak fel, a versengést pedig teljesen kiküszöbölik. Ma/K JUift*. , m •

Next

/
Oldalképek
Tartalom