Napi Hírek, 1935. április/2

1935-04-16 [0345]

f , , L a h c> r e , április 16./NTI/ 1 Mohairem-ünnep alkalmából tartott mphammeaan gyaszkömenet • r ismét súlyos összetűzésekre ve­zetett a hindu es a mohammeaan lakosság között, Ueszesen huszonnégy tüntetőt és rendőrt szállítottak többé-kevésbbé súlyos sérüléseiddel korházi a./MTI/ Eu/K^ f . n . - , p, h M t ?^ 0 3? Si» április- 16./NTI/ A chittagongi kerület felett emberemlékezet ,öta nem tapasztalt hevességű forgószél vonult el. Álig ielora leforgása alatt töhh mint ezer lakóház dőlt romba. A vihar szazával csavarta ki töt est ől a hatalmas fákat. A cnicjagongi ipariskolát a forgószél a szó szoros értelmében felkapta és ctven méternyire sodotta. /MTI/ * Ku/Ku • - M l , G 8 n f , április lo./ííTl/ Hétfőn este francia részről közölték, hogy Laval ktüügyminiazter varsói és moszkvai utiának idő­pontját meg non állapítottak meg véglegesen. Laval értesítette Bock lengyel Mugymniatóert, hogy rövidesen közölni fogja vele érkezé­sének időpontját* fkfl/ Ku/Ku 5 . Genf, április 16,/iITl/ A . keddi tanácsülésen- mint francia köröktől közlik- hármastizottságot küld ki a Tanács azzal a felaaattal, hfgy # a bizottság dolgozza ki a námet fegyverkezés tárgyában beadott francia javaslattal kapcsolatos népszövetségi határozati ja­vasiacot. A hármas bizottság tagjai: ^adanaga spanyol kiküldött, -• ; unch aan külügyminiszter és Rinás Vicuna chilei meghízott. /MTI/ Ku/Ku * T, n1 !w4 < é S U n *i 1 Líí^íi 1 ^ 16./NTI/ Avala paraguayi elnök a .Bolívia es Paraguay közötti bekekozvetités sikertelense, érői nyi ­1 átkozva kijelentette, hogy elkövetkezett végre az az óra" amikor "a bekéről lehet tárgyalni 7 '. Paraguay közvetítők igénybevétele nélkül *is hajlandó arra, hogy tárgyalásokat folytasson Bolíviával. Bolivia tapasztalni iogja, hogy_baraguayban nem talál engesztelhetetlen ellen­felre. 31jött annak az iceje, nogy mindkét állam kiküldöttéi a tár­gyalóasztal mellett kísérletet tegyenek- a két népnek a háború borzal­mai, col való megszabadítására. /MTI/ Ku/Ku „ „ _ W v/ „ A a s | i &'f t o r április 16./líTl/Hull államtitkár, a idnamerikai^ . Szövetség elnöke az április 15.-i "Pánamerikai nap. alkaimaeól rádióbeszédet mondott. Hull államtitkár beszédének elején az amerikai köztársasagok közötti barátságról és együttműködés­ről beszelt, majd a világ közvéleményéhez fordulva $] ' ' .; r<~]. • szemei elé tárta a nemzetközi értekezletek hasznos voltát. A páname­rikai ertekezletek példája megmutatta- mondotta Hull államtitkár­hogy milyen hasznosak eze:: az értekezletek, amelyeken a kérdéseket közmegelégedésre lehet me -oldani. ^ *^tíCuls£fL ''Akadnak olyan nemzetek"* f olytatta beszédét az állam­titkár- ^amelyek ma fejvesztetten rohannak a szélsőséges nemzeti irányzat felé* ^zok a nemzetek nem gondolnak > politikájuknak,a gazdasági föllendülésre és a vilibékére gyakorolt* végzetes natasara. Vaa es döbbenet es őrült szélsőségek varázsától lenyűgözve a Világ minden részében állig fegyverkeznek e nemzetek es o ténykpdéasükkol mcgdönthecetlon gátakat emelnek a gazdasági f ol­lómul es utjan.fiz egész világ szí no előtt bélyegezzük meg az emberi haladásnak ezeket.az ellenségeit, akik törvényen kívül állók,mert visszautasítják a tek$ a koroskűdojbom és az őszinte, barátság alapelvoit, gátat omolnék az m\JxÍ civilizáció ..lé , viszályt és a háború magvát Kin|vo a nep.k közeV /ÜTI/ ORS ZÁGOST.KVITAR K -szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom