Napi Hírek, 1935. április/1

1935-04-01 [0344]

5 eá J,* d OJV április i. Brook angol röpüld Auastráliából jövet vasárnap délután megérkezett Angliába. Brook a Port Daruin és Lympne kezti utat hét nap tizenkilenc oxa ötven porc alatt tette meg és ezzel ui f i , P - állított fel az Matrália és ignlia közötti egyéni repü­lés terén. Lrook annakidején résztvett az Anglia és Ausztrália közötti rsp||wörsenyben és 27 nap alatt jutott el Port Darwinba. /JTI; íezuazoglu pénzügyminiszter és Szajasz iLiin^cers^ioKsegi aiaiicuatitkar visszalépett. Űaldarisz miniszterelnök Ki­jelentette, nogy a helyzet továbbra i s komoly, de a kormány megteszi a szükséges intézkedésedet és nyugodtan néz szembe az eseményekkel. / TI/' Ü k ,° s *- k ,X a > április i. /Német *Távi:. ati Iroda/'^den angol fő­pecsétőr vasárnap a kasd esti órákban elutazott Varaiba* /MTl/ 1 £ H o s z k v a , április 1. /Havss/Szovietorosz hivatalos körök . meg vannak elégedve az angol-orosz tárgyalások eredményével. Véleményük szerint a megbeszélésekről kiaaott hivatalos közlemér vnek bizonyos sorai felsimulnak minden reményt. Különösen jelentésnek" tart­ják a hivatnlos jelentésnek azt a monoatat, hogy a két ország tisztelet­ben akarja tartani egymás területi épségét. Ha figyelmesen olvassák a közleményt kiderül az is, hogy nem Anglia akarja nyi tvahasyni a keleti e-yezményt Németország és Lengyelország szamára, hanem 3zovjetérosz­orszáír, amely mimenekielett fentosnak tartja ezt s szerzöoést. * 5 ; prr vüt tmüködés London és Moszkv" köz>tt, n -iL í< bp I. yze '* raá ^ Berlinben tisztázódott. i­n varsói ufiu |^allapítható, hoey nay lépés történt 9 bék- felé v^tő utcn. )*TI? OL § ittt d't n V dk jelentik: A katonai rendőrség letar T " tóztatta James Bagnallt, a v/arv/ickshirei gyalogezred 21 éves közkatonáját," aki a napokban ' feltűnést keltett azzal a kijelentésével, hogy/villa­mos gépfegyvert talált fel, amelynek súlya mindössze 13.5 kilogramm és amely Dercénként 150C lövést ad le. Több'idegen állam érdeklődött a. talál­mány iránt, amelyet Bagnall az angol hadügyminisztériumnak ajánlott fel. A tervrajzokat egy bank páncélpincéjében őrzik, mert idegen kémek akar iák ellopni; A hatóságok nem hajlandók nyilatkozni a rejtélsyes letartóztatás okairili \ fiatal katona letartóztatása Angliában általános feltűnést keltett. /MTI/ ' ' ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K s/ekció ¿3

Next

/
Oldalképek
Tartalom