Napi Hírek, 1935. március/1

1935-03-01 [0342]

ff Paris, március 1. A Havas Iroda londoni jelentése szerint az abesszíniai kormány 800.0C0 frank összegű kártérítést fi­zetett a francia koimiánynak azért a határmenti összecsapásért, amely­nél egy francia gyarmati felügyelő és 17 bennszülött katona életét vesztette./ II, W Brüsszel, március 1. Theunis miniszterelnök csü­törtökön ^esto benyújtotta a : épyriselőházban a kormány rendkívüli meg­hat almázásának meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A javasla­tot a képviselőház jövő héten tárgyal ja./ÍÍ.LI/ Wí W , M e ji I o r k , március 1. A City of Hamburg nevü gőzös szikratav iratban) , aB.adio Mari ne Társasággal, hogy felfogta a Bosanka nevű jugoszláv tehergőzös segélykérő jeleit* A Bosanka a fran­cia parttól mint egy 250 tengeri mérföldnyire az Atlanti óceánon szó­róit helyzetbe prült. Azt hiszik hogy a jugoszláv gőzös fedélzetén 30 ember tartózkodik. A City of Hamburg és két más gőzös a Bosanka segítségére sietett. /MTI/ f... H a m b u r g , március 1. /Német Távirati Iroda/ A Cor­dillera nevű nemet motoimhajó kapitánya közölte a "amburg Amerikai Vonal.i§fSga^oágájal 3 hogy a Bosanka segítségére siet és reméli, hogv éjféltájban elén a megsérült ha|ót. /MTI/ ^"41/ X mm-m , , P á - ,i J március 1. Laval külügyminiszter csütörtökön délután r .másodszor is hosszabb megbeszélést folytatott Szovet­óroszürsza> párisi nagykövetével. Az 0 GU vre értesülése szerint Laval a nagykövetet tájékoztatta ^ir John Simonnal'való tanácskozásairól és egyúttal biztosította a nagykövetet arról, hogy a keleti szerződést semmisstre sefl-.fogják elhanyagolni. Ha ITémctorszé és Lengyelország fenntartja eddigi elutasító magatartás át, akkor az Oeuvre értesülése szer irt a kolotl szcrzoo.es tárgyában megindult eszmecserét o két ha­­taLornresasvétclo nélkül folytalják és csak a . ,-• kész szerző­dosi tervezetet; nyitják at JJémojországiak és L ongy el orsz égnek. Portinaxnak, az Echó de Paris külpolitikusának ezzel gzemben az a vélemény, hogy most egyezményes megoldásra gondolna]:, fortinax szerint arról van szo, hogy a keleti szerződést két részre vá­•pf száj szét, mégpedig ugy, hogy egy belső és egy külső részből álljon, a mise resz tanácskozási és mognemtámadási kötelezettségekből .áll,a tJólső ondir n. kölonönös támogatási záradékot tart almozza./liTl/ Ku/I r § V Í « Tor k, február 29. A Pennsylvania áli?mbar) levő Edw*rdsviljebén ed^i? még meg nem állapított okokból robbanás történt, amelv romba^öntött egy kef .-emeletes lekohizat. A szomszédos házak is erő­gép megsérültek. Egy újszülött gyermek és esry férfi meghalt és ieen sok ember megsebesült. /MTl/ É ^ § Bukarest, március 1. /Magyar Távirati Iroda/ Tecue ban a hatóságok több leprabeteget találtak. A betegeket Tichilisti lepra­betegtáborba szállítottak. A varos egész lakossága vizsgálat alá veti majd magát, mert a leprabetegek között ;ét újságárus is volt. Sza/Sza - - ­É § Bukarest, március 1. /Magyar Távirati Ircda/ Az árvíz ve szédeleg az ckirályságban továbbtart. Egyes helyeken tegnap óta nagy esőzés van és két községet elárasztott a viz. Sza/Sza ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom