Napi Hírek, 1935. február/2

1935-02-16 [0341]

„,,.,, iiimi mnin III 1 .1 !• IICl «WHB» Budapest, VIII, Sándor-utca 7. szám Felelős szerkesztő: Zimmer Ferenc V^^ff ttg % 1 Telefon: 45-5-10 Kiadó: Magyar Távirati Iroda rt. Jgft JWL a JL • «H» • (cp^ M.nd.n jog f.nloP^vaL^iratnoKt.KinUndfl.Hö.i ,oK,xorcuitö/. 6 X«SSÖ kia 1935. f-bruár 16. A óra 2£~p / G / | b ?A^*i e 3 V február 16. Afegyar Távirati Iro ; a ./Szov­jetoroaaorsíágbol tegnap ket né® t család szökő ; .t át romén területre hár©«kisJfiDTO gyerme kel. Vallomásukban előadták, hogy a nagv nyomor es a terror kényszerít ette őket a szökésre. " " To/ L íf( *, b V r .. v e s t, febfuái 16. /Magyar Távirati Iroda./ k ploes­tii vasúti ja vitpmuhelyben javítás Közben "egy kőolaj tartálykocsi fel­robbant. Két munkás meghalt, kettő súlyosan megsebesült. /G/ J I u k a r e s t, február 16. /Magyar Távirati Iroca ./ Románia es b^ovjetorpszorszag kozott ma nyitják meg a távbeszélő- és táviró­1 orgiáimat, k távbeszélővonalon legelőször a két ország közlekedés­ügyi miniszterei, ma jo postavezérigazgatói üdvözlik egymást' azután atacjá^ia vonalat a forealomnak. ^ ' dzmaD To/L /&/ § B U k gr est, február 16. /Magvar Távirati Iroda./ Dic ső­s zentmart ónban "Küküllf 1 cimen magyar lap" jelent meg. kz Uradon megjelenő rómannyelvti Gazetta Antirevizionista eimü ukjság tiltakozik a dios-szentmartpni lap magyar cime ellen és felszólít ja a sajtó­aller orz oh ívstalt, hogy törölje azt. J I A / T , . p . a r x „ s » február 16. Az rráhl Bel Abbesben munkanélküé liek a varoshaza előtt tüntetést rendeztek. A rondősség megkísérelte szétoszlatni a tüntetőket és eközben súlyos összeütközésekre került a sor. • Három rendőr súlyosan, három poc-lg könnyebben megsebe­sült. Több munkanélkülit letartóztattak. /MTI/ fíza/Y ' 1 W T r e n t o n , február 16. A halálraítélt Haaptinann édes­anyja New Jersey állam kormányzójához táviratot intézett, amelyben hi_ vatkozik arra, hogy a világháborúban elvesztette fórját és kot fiát" és kéri a kormányzót, hogy enyhítse a súlyos Íteletet. /MTl/ Sza/Y házban interpellációban közzétegye. /MTI/ ^ gy képviselő­ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom