Napi Hírek, 1935. február/1

1935-02-01 [0340]

f M a d r i á, február l.A .spanyol képviselőházban csütörtökön este súlyos verekedésre került a sor. Amikor a képviselőház Sanches Guerra, a multhoten meghalt volt konzervatív miniszterelnök emlékének hóöolt./ka- 7a talán baltidal egyik tagja sértő módon nyilatkozott az elhunyt hivatali tevékenységéről és Sanches Gucrrat munkasgyvlkosnak novözto',/;.-ITl/ KÜ/Y • -r-r— W Madrid, február 1. A hosszabb idő óta'Madridban foíyíttt spanyol-francia kereskedelmi tárgyalások megszakadtak,, mert.a -spanyolok • tul magasaknak találják a francia követeléseket, Imii l&l §C u k a'r e-8~t, f °fcM* 1* /Magyar Távirati Iroda./ i^Sxa- • vescu lemondáa-a folytán megüresedett pénzügyminiszteri "tárcát meg-nem töltötték be. Tegnap este tanácskozás volt Bratianu pártéin, ök lakáéin, de nem jött létre megegyezés* Felajánlották a tárcát Costinescu jelen­legi ... közegészségügyi miniszternek, aki azonban;nem-fogadta el. Kormánykörök véleménye szerint elsősorban ^nton^scu jelenlegi igaz-­ságüg^miniszt er, másodsorban Dimitrescu, a Román Nemzeti Bank jelen­legi kormányzója, jöhet tekintetbe' a pénzügyi tárca betöltésénél; Ha eí^ik sem vállalná, Tatarescu miniszterelnök veszi át-a tárcát. Valószinünek tartják azonban, hogy Antonescu hajlandó lesz pénzügymi­niszteri megbízatást vállalni; ez esetben az ő helyére Pop Yaléc "er- ­délyi minisztert neveznék ki ieazságügyminisztorré. To/L ~ —— /G/ § ?ukarest, február 1. /Magyar Távirati Iroda./ Február folyamán Temesváron magyar-román vasuttigyi értekezlet IfifZ, amelyen a ket ország között még függőben lévő vasúti kérdéseket in­tézik el. To/L /G/ § B u k a r est, február 1. /Magyar Távirati Iroda./ A nan­zeti parasztpárt elkészítette kormányzási programját, amelyet a párt vezetősége elfogadott. I irogram szerint a szenátus megszűnnék, a k ­viselők létszámát csökkentenék és a nőknek is megadnák "a szavazati program teljesen egyeduralkodói, alkotmányos alapon áll. /G/ § E u k a r e s t, február 1. /Magyar Távirati Iroda*/ A Skoo a-ügyben kiküldött parlamenti bizottság jelentését ma kezdi tárgyal­ni a képviselőház. To/L

Next

/
Oldalképek
Tartalom