Napi Hírek, 1935. január/2

1935-01-16 [0339]

W § P á r i s , január 16. A szocialisták és kommunisták sajtója közli, hogy Braun Miksa , .Sasaarvidék Németországtól való elszakadásának leglelkesebb hive, e hét péntekjén nagy beszédet mond Parisban. A szélsőbaloldali pártok e bejelentésével kapcsolatosan az Ami du Peuple felszólítja a francia kirmányt , hogy a Né etországból Pár saa menekülő emigránsoknak egyszersmindenkorra tiltson meg mindennemű politikai tevékenységet Franciaország területén ,Az emigrán­sokat- irja az Ami du Peuple- azzal kell megfenyegetni, hogy a tilalom megszegése esetén kiszolgáltatják őket Németországnak,/MTia/ Ku/Ku W § L »n d o n, január 16., A Times bombayi jelentése szerin J a tizennegyedik angol tüzérhadosztá'ly kedden elhagyta Indiát.A tüzér­hadosztály eddigi állomáshelyét, Bangaloret, az első indiai tábori hadosztály foglalta el,'amelynek tisztikarában indiai tisztekon kivül angol tisztek is vannak.Az angol tiszteket azonban fokozatosan hindu tisztek fogják leváltani; amint a katonai akadémiából elegendő után­pótlás all rendelkezésre. Ez a változás nagyjelentőségű lépést jelent az indiai nemzeti hadsereg megteremtésének utján./MTI/ Ku/Ku W § P á r i s , január lö.^ForboA jelentés szerint a keddi nap folyamán mintegy harminc saarvidéki család érkezett Franciaországba. A családfők azonban, akik túlnyomórészbon jelentős szerepet játszottak a szeparatista mozgalomban, egyelőre ismét visszatértek Saarbrückenbc. /MTI/ KU/KU ¥ .Saarbrücken, január 16»/NTl/ Hennessy angol őrnagy, a saarvidéki nemzetközi rendőrség parancsnoka, az ulánuslaktanyá­ban állomásozó rendőrlegénység tervezett államcsínyének nyomozása során . ii fel*züggésztette és letartóztatta Grimbach, Gericke és Christ rendőrbiztos<*>kat. Heimburger saarrzliTzléki francia belügyi igazgató Hennessy őrnagy rendelkezésével ellentétben nemcsak szabalábra helyezte a három letartóztatott rendőrtisztviselőt, hanem ujb^ol visszahelyezte őket hivatalukba. * •

Next

/
Oldalképek
Tartalom