Napi Hírek, 1934. november/2

1934-11-19 [0335]

L § L o í. d o n. november 19. /Magyar Távirati Iroda/ft'iada Tapán tengernagy fosadta Hirota külügyminisztert .aki jelentest tett a londoni megbeszélésekről és a keletkmai vasút eladásáréi folyó* tárgya­. lásokról.i japán sajtó ugy tudj a, hogy arról is szó volt, hogy mikor mondja fel Ja-.an a washingtoni tengerészeti egyezményt. Ezt a kérdest Hűenként a titkos tanáos elé terjesztik. _ ^^Ail^^^M Í .i-jj . , .5 Í$ 0 n * november 19. /Magyar Távirati Iroda/ 1 fia­talitasi eljárásáról hires Voronov: tanár taaúlmányuffa során Colombo­ba /Ceylon/ : *< érkezett. Közölte a Reu térj levelezőjével, hogy a rák elleni oltószérum felfedezésén dolgozik és reméli, hogy itt ís nagy hasznát fogja venni a majmoknak. íia/i * - ­M í Ä 6 EL a , november 19. /Mr^yar Távirati Iroda/ Villani Frigyes báró kvirináli magyar követ Boreai Jusztinián biboros herceg­prímás tiszteletére ma villásreggelit adott, amelyen a következők vet­tek részt: Chigi-Albani herceg,a máltai lovagrend nagymestere. laurenza­na-Ci&atani hercegnő, Rnsso di Calabria herceg, és felesége, Oolonna horcog'budapesti olasz követ és felesége, Theodoli Albert marki szenátor ós felesége, Caffarelli horcog és felesége, Sambuy hercegnő, BarcZt. György szentszéki A követ és felesége, Thurn-Taxis hercog: ,Durazzo marki. Willing'Spcr.cor és feleségé, mnm Julia Branbiila, .'. . Turi Béla Í relátus, országgyűlési képviselő, Luttori pápai prelátus, BartaannAprimási ^tkár és Szcntmifelós^ Andor követségi titkár. -| %^ (Mü^ -o- § S z ó f i a, november 19. /Bolgár Távirati Iroda,/ Rasz*­kolnyikov, a Szovjetunió újonnan kinevezett követe, ma délután Szófiába érkezett, hogy elfoglalja hivatalát ./MTI./ CS/L § Özvegy nagycsepcsényi és muthna i Vladár La josné Emperl Anna hétfőn életének nyolcvannyolcadik évében Bián meghalt^ nyolo gyermeke, sok unokája és dédunokája gyászolja. Temeté'se szerdán^ 21.-én délután károm órakor, az engesztelő gyászmise pedig a rea­következő napon délelőtt negyed 11 órakor lesz Bián./MTI./ Cs/L Bécs, november 19./Bécsi Távirati Iroda./ Az osztrák árubehozatal értéke októberben az előző h6nappal szemben $5.6 mil­lióról 106.5 millió schillingre.emelkedett, míg a kivitel 80.1 mil­lió schilling összeggel körülbelül az előző hónap színvonalán maradt. A külkereskedelmi mérleg hiánya ennek következtében 10 millió sch il­linggp'l /v olti mint szeptember be n ? de 3.5 millió schil­linggel!" kisebb, mint a múlt év októberében. /nagyobb A folyó' év első tiz hónapjában az árubehozatal érteke 935*5 mil­lió schilling volt, vagyis 13.5 millió schillinggel nagyobb/mint a múlt évben, a kivitel értéke pedig 707.4 milliót tett ki és 80.9 millió schillinggel volt. nagyobb,mint a mult évben s ennek követ­keztében a kl.'lte'reskedelmi mérleg hiánya csak 228 millió schillinget tett ki, vagyis 67.4 millió schillinggel kisebb, minta mult évben.^'7?; Cs/L ORSZÁGOS LEVELTXR . ''\ • * M K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom