Napi Hírek, 1934. október/2

1934-10-16 [0333]

/G/ § £ u k a r e s t, október 16. /Magyar Távirati Iroda. / Sándor jugoszláv király temetése után Miklós herceg rarisba utazik, hogy iroin­•caré temetésén képviselje a román király: családot. To/L /G/ § B u k a r e s t, október 16. /Magyar Távirati Iroda./ Tatares­ou miniszterelnök és d'Ormesson bukaresti francia követ tegnap,hosszasan tanácskoztak, mely alkalommal d'Ormeason Doumergue francia miniszter­elnök üzenetét közölte Tatarescuval. To/L /G/ JB^ukares t, október 16, /Magyar Távirati Iroda./ Brailá­ban.a rendőrség letartoztatott egy szovjetfutárt, akinél lázitótartalmu röpiratokat és azonkívül igen fontos okmányokat talált, amelyek a romá­niai szerveknek szóló utasítások voltak. Ezzel kapcsolatban több le­tartóztatás törient. To/L /G/ § B u k a re s t, október 16. /Magyar Távirati Iroda./Károly mjí^\yM$' aV m es J !e Be lgradba utazott Sándor jugoszláv király temetésére, lávolleteben Tatárescu miniszterelnök gyakorolja a királyi hatóim t. Az erről szolo királyi rendelet a mai hivatalos lapban jelenik meg. lo/L —— /G/ |B U ka r,e f t| október 16. /Magyar Távirati Iroda./ kz di vnsuti állomásra pár nappal ezelőtt szeszt artány kocsik érkeztek visz­sza e külföldről, ü rakodómunkások a tartánykocsikoan még találtak némi szeszt, amelyet el is fogyasztottak. . A szesz elfogyasztá­sa után öt munkás meghalt, többen plédig suiyosan megbetegedtek. A'vizsgá­lat megállapította, Hogy a szesz mérgezett volt. To/L " — /G/ §Bukares t, október 16. /Magyar Távirat i Iroc a ./ Bamnicul Valcea városkában a lakosság a Dimineata összes példányait tegnap eléget­te, mert a lap nem jelent meg gyászkeretben Sándor jugoszláv király és Barthou francia _ külüevminiszter meggyilkolása alkalmával, jjokozta a iakcs s᧠ellenszenvet a lap iránt az a hir isj hogy a lap bukaresti szerkesztősegének épületére nem tűzték ki a gyászlobogót. To/L

Next

/
Oldalképek
Tartalom