Napi Hírek, 1934. október/1

1934-10-11 [0332]

C- |Sukar est . október 11. /Magyar Távirati Iroda/ A román hadsereg küldöttsége szintén résztvesz . Sándor király temetésén disz és gya­logos századdal, tüzérüteggel, négy monitorral és nyéJc gépből álló* repüli vadászraj jal*. Euenkivül a Sándor király és Mariora királyné nevét viselő ezred küldöttsége szintén Belgrádba utazik. A katonai küldöttségeket Miklós herceg vezeti mint a hadsereg főparancsnoka. A csapatok útban vannak Belgrád felé • Ta/I G,. , , , §Bukarest, október 11. /Magyar Távirati Iroda/ Ma dé­lutáni lápok hosszú cikkekben foglalkoznak a marseillei merénylettel. Rá­mutatnak, hogy milyen mérhetetlen vesztessóg érto Európát o két állan-fóri el" vesztésével. Annak a reményüknek adnak kifejezést, hogy a béko o két szó szólájának tragikus halála nom befolyásolja a nemzetközi politikát és tovább­ra ,ís a béke szelleme vezeti azt* Ta/I - - ­Ljf ? uk a,r e s t , októb.r 11. #Magyar Távirati Iroda/ Sándor király temetésének napján Tatarescu miniszterein öka rádióban méltatja az elhunyt uralkodó érdemeit* Ta/I - - ­G . ^Bukarest , október 11. /Magyar Távirati Iroda/ Az Adovorul a cenzúra tulkapasaiból kiindulva azt a következtetést vonja le, hogy annak következményeit elsősorban a kormány érzi majd meg•Hasonlókép Vü ft Spanyolországban is - irja a lap - és nincs , szükségünk arra, hogy a külföldön azt a benyomást keltsük,mint-ha itt tűzhányó felett állanánk és a rendet csak parancsuralmi eszközökkeír ' ^ fenntartani. ' , ©V ^h 1 , 1 c 1 enz f r- zonnali-megszüntetését és az alkotmány kereteit meghaladó intézkedések visszavonását. rtA*u£n& M § Róma, október 11. ^Magyar Távirati Iroda/ Uzunoyios jugoszláv miniszterelnök meleghangú választáviratot küldött ^Mussolininak es megköszöni benne mind Mussolini, mind a nemes olasz nep őszinte resz­vétnyilvánitá sát • Tó/Tó M § Róma, október 11. /Magyar Távirati Iroda/ A genovai kikötőben teenap este óta ég a Saxon Star leszerelés alatt allo gozos. A cőzhajón keletkezett tüz már régóta lappangott a .hajótest belsejében, amikor a kikötőrendőrség észrevette. A tüzet meg mindig nem sikerült el­fojtani. Tó/Tó 0 § A Filharmóniai Társaság vendégkarmesterei. A Filharmóniai Társaság - dr. Dohnéoyi Ernő elnökkarnagy gyengéikedesere yalo tekintettel ­idei hangversenysorozatának első felére neves vendégkarmestereket hív meg. Eddig - Alexander Zemlinskyn kivül. aki a 15-1 első hangversenyt fogja dirigálni Josef Kofmann zongoraművésszel mint szólistával - Hans /eis­baohot, Issay Dobrowent és Fisoher Edwint kötöttek le. A szólisták név­sorában - a már emiitett Josef Hofmannon kivül - Gregor Piatigorsky gor­donkaművész, Erioa Morini hegedümüvésznő és Fisoher Edwin szerep-elneK, aki az általa vezényelt december 10-i estén mint zongoraművész is szere­pelni fog. Tf/) ' T<í) ORSZÁGOS LEVÉLTÁR <

Next

/
Oldalképek
Tartalom