Napi Hírek, 1934. szeptember/2

1934-09-16 [0331]

§ A Meteorológiai Intézőt jelenti szeptember 16.-án délben: Nyugat-Európában és a Földközi-tenger nagy részén esős lett az időjárás, Kozdpourópában viszont még változatlanul tart a csendos szá­raz ido. A hőmérséklet tognap a zavartalan napsütés kövétkeztdben ál­talában 24-26 Oelsiusig emelkedett az országban, a csontos éjszakán sok holyon 5-7 Oolsius fokig szállt lo a tala j :enti rétegben. Budapesten na délben a hőmérséklet 22 fok Celsius^ a tengor­sfeintre átszámitott légnyomás 767 milliméter, gyengén sülyedo irányzatú. Yárhatd időjárás a kö vetkőző 24 Órára: Keleti légáramlás. Az ország keleti felében túlnyomóan derült idő, nyugaton felhősödés lehetsé­ges, ogy-két helyen esotlog záporoső, A hőmorséklot nem változik lényo­geson. /MTI/ BO/KQ rr § B.elg rá d , szepte; bor 16. /Avala/ Ma reggel 9 árakor nyitották nog Sándor király „ védnöksége alatt az interparlamentáris koroskodolrd értkkezlot 19. ülését a belgrádi szenátus ^ ülcstor­nébon, Sir John Sandonann ALlon, az angol bizottság vezetőjének elnökleto alatt. A szorb kanara ds szenátus épülotét az érteKezloten résztvevő külön­böző államok nemzeti lobogóival diszitették fel ds az ülesternoket is fol­dkositottdk a . .' megnyitó ülésro* 1- *i * u " . • -~ • •• •• ' A szerb saj'tó több cikket széntől az drtekezlet megnyitásának ds kiemeli a jelenlegi ülds jubiláris jellegét, minthogy az interparla­mentáris kereskedelmi értekezlet husz esztendővel ezelőtt alakult nog. fim] Ke/Ke •% -o- § Bclg rá d .szeptember 16, /Avala/ Ma reggel 9 ára­kor ult össze a szerb szonatus ülostomoben az interparlamentáris kereske­delmi értekezlet főtanácsa Sir John <Ulen elnöklete alatt, a küldöttségek valamennyi vezetőjének ds az értekezlet titkárának részvételével. A tanács foglalkozott az értekezlettel kapcsolatos különböző műszaki kordesekkel. Sir John *Ulen üdvözölte a szerb bizottságot és köszönetet mondott a szerbiai meleg fogadtatásért<> A szerb parlamenti bizottság el­nöke, Jankovics volt miniszter, válaszában köszöntötte a külföldi küldött­ségeket. A tanács azután Sir John *Uion inditványára a legközelebbi időszak­ra alelnökdvd választotta meg Jankovics volt minisztert San Martino gróf az^olasz küldöttség vozotőjo helydbo, akinek a megbizatása lejárt, /MTI/ r a a * L /Bolgár Távirati Iroda/ TI ^ r°T $ Szófia, szeptember^, A bizánci tanulmányok negye­dik nemzetközi kongresszusa befejezte munkálatait ds Morcatti olasz megbí­zott javaslatára elhatározta, hogy az ötödik kongrosszusz 1936.-ban tartják meg Olaszországbanj a hatoük kongresszust pedig Milliet tanár, francia nogbizott javaslatara 1938«--ban Sziriában, ?t kongresszus résztvevői ma meg­látogatják a történelmi nevozetessegü Zenen monostor .t. najd különböző csoportokban kirándulásokat tesznok a környékre. A lardly a különböző kül­'WlT 7eZQ,fcÖ1 * negszolitásával tüntette ki és elbeszélgetett velük. V An § P r A r , h s szeptember 16- /Havas/ Marina hercegnő na 10 dra^40 perckor Londonba utazott. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom