Napi Hírek, 1934. szeptember/1

1934-09-01 [0330]

Sí r o doiao. A Horthy íi-dós Duna-híd meder™ Hévén a* aln. pozási munkálatait s a hídépítés budai munkaterét a saitd Spvisdőinek £ Tí­S í + v ?gf" Zsi g^^ Blia H.T." csütörtökön aéiutln 5 flkor itatta Snítní í n í e í 81 P rr ^ egyes n a? lls P ok !ié P v iselői a saitóbemutatőn nem íSt ftii 6 ***! 6 kl Wsunfehoz a napilapok szakszerű tájékozása céliábál mel­lékeljük az alapozási munkákat ismertető leírást. ^J^J. mex ÜL/oZ tollL!Ü!^% te o!it k : SataÉaJOk á ^l"eré M i tizenÉét hüvelye VaK foaadni ^ DaÍly *' elegrap]:1 szerint a japánok készek ezt a tervet el­(^ fűf » + , § L 0 * d ? n t szeptember 1. /Magyar Távirati Iroda./ A newyorki LdítpnÍ^^?? ek e­1 ^ n ^ elte ^njamin Franklin Warn harminohárom éves é Ö? fV^W 8 " 1­810 elmeállapotának megfigyelését. 7/arnt, aki jomodu amerikai család sarja, „ ..j -rfc Roose­velt elnököt két unokája elrablásával fenyegette m?g, ha nem fizet száz­natvanotezer dollárt. To/To , 1 n^ioionf J L ° ? + ° V szeptember 1. /Magyar Távirati Iroda./ Washineto­ni jelentés szerint az/gyesült Qlamok kormánya elhatározta, ho P y kétszáz­ötvenezer tonna takarmányt vásárol Manitobában a szárazság által' veszélyez­tetett állatállomány megmentésére. A megállapodást már mes is kötették, amely szerint a kormány az árpa- és buzászalmáért, valamint a szénáért tonnánkent négyezer dollárt fizet. A manitobai miniszterelnök ntfr felszó­To/To 3 gazdakat} ho © r ne Szeljék el szalmájukat. 17 P á r i e, augusztus 31. /NTI/ Augusztusban Franciaországban a segélyben részesülő munkanélküliek száma 325.434 volt. /MTI/ Cs/Cs ' ™ ^ « c k h o 1 m, augusztus 31. /;T 1/ Norvégia, Dánia, Finn­ország es Svédország külügyminiszterei szeptember 9.-én találkoznak btocidiolmaban,. I Í Elsősorban az északi államok gazdasági együttműkö­désének kérdését fogják megbeszélni. /MTI^ ö oJ Gs/Gs rí Jop e n h á k a, augusztus 31. /NTl/ Eckener dr. idérkezett ?.. a J. j "i e U ln ^ s T fe/ Tldende meghívására előadást fog tartani a léghaiózás jövőjéről. /MTI/ Cs/ Cs J Tokió, augusztus 31. /NTl/ A külügyminisztérium elhatározta: üogy a ^ .4 AXjapan követség székhelyét. Pekingből líankingba helyezi át, mert az uj Kínának Nanking a központja. /MTI/ ' Cs/ Cs § Alap-var Ornitholoírusok ozo/etsp^e Jcét évvel ezelőtt Hindenburg-ve­zértábor napinak, a német birodalom elnökének, akit disztaggá választott, felaiánlot?a a Hermán Ottő-diszérmet. Ezt a kitüntetést az osz marsall sa­iátkezű levélben köszönte meg. Hindenburg elhunyta alkalmából a szövetség a megboldogult fiához, Hindenburg Oszkár ezredeshez m leghangu részvétle­velet intézett. Ma érkezett meg Szaloky-Navratil Dezső országgyűlési ke^­viselőhöz, a Magyar Ornithologusok Szövetségének országos elnökéhez a.vá­lasz, amelyben Hindenburg ezredes a maga és.a család noveben halas szívről mond köszönetet a mélvérzésü részvétnyílvanitasj&ert./M. 1.1./ Vé/Vé *

Next

/
Oldalképek
Tartalom