Napi Hírek, 1934. augusztus/2

1934-08-16 [0329]

/R/ § L o n d o n , augusztus 16. /Magyar Távirati Iroda./ StorMinlmi TŐ/To -:­/R/ § L o n d o n , augusztus 16. /Magyar Távirati Iroda./ Adelaide­ból érkezett jelentés szerint a tegner árja elöntötte a délausztráliai Port Pirié kikötővárost. A szerencsétlenség ugy történt, hogy a ^tenger árjának szokatlanul nagy nyomására a várost vedő gát átszaladt és a víz benyomult a város területére. Két ember a vizben megfuladt, több ezrem hajléktalanná lettek. A viz a város utcáiíi több láb mélységű. To/To -:­/R/ § L o n d o n , augusztus 16. /Magyar Távirati Iroda./ Washing­toni jelentés szerint az Egyesült Államok utolsó hadihajója is elhagy­ta Haiti szigetét és ezzel a "fekete köztársaság" visszanyerte teljes felségjogát. iz amerikai hajók távozása a tizenkileno evig tartó megszál­lás után szivélyes barátság jegyében történt. Hull, az Egyesült Államok külügyminisztere ? üdvözölte a ha iti-i köztársaságot felségjoga vissza­nyerése alkalmából. To/To -:­­rr § Bn h i a , augusztus lb. /ilaves/ A Costa lőréire fölverni hejd hejotörésc r ^rJúa állr.mbr.n lévő Pile. Ce.rtane.do mc' lett történt. A he.jé eziklábe ütközött. 4 legutóbbi ,hirok azorint esek öt ember he.lt meg. A hely szinére mentőket küláöttek./íTTI/ rr § L o n d o n , augusztus 15. /He.vajá/ Venizelos az Evening News­nek e.ciott rövid nyilatkozatában kijelentette. • hogy - Európe. puske.poros hordója átköltözött e Aalkánrol Középeuropába, I<em te.rtaná ügyen okos dolognak megjósolni, mi-törtjnik a vetkező tiz esztendőben, de reméli , hogy fentértják a békét. Hitlerről v enizelos nem volt hajlandó nyilatkoz­ni, s r.rre hivatkozott, hogy aohe. sem találkozott vele. Mussoliniról negy elismeréssel szólt. /MTI/ Bl/Bl rr S a e r b r ü c k e n, eugusztus 15. /Havas/ k p&jkitikai rendőr­ség me délután letartóztatte Neu homburei alprefekturai tisztviselőt, mert összeköttetést tartott fenn egy külföldi kormánnyel. Letartóztatták «rr.bert, Saarbrücken egyik városnegyedének rendőrbiztosát is mert ez e vád ellene, hogy megvesztegették. /MTI/ Bl/Bl -

Next

/
Oldalképek
Tartalom